Webbaserad introduktionsutbildning LSS

LSS-introduktionsutbildning

Webbaserad introduktionsutbildning – för personal som arbetar eller ska börja arbeta inom LSS-verksamhet

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet i verksamheten är det av stor betydelse att all personal har en grundläggande kompetens. Att ge en bra introduktion till vikarier och nyanställd personal ger individen möjlighet att få förståelse för verksamheten och snabbare komma in i arbetet. En webbaserad utbildning ger dessutom en kostnadseffektiv introduktion – oberoende av tid och plats.

På ett användarvänligt och enkelt sätt kan personal få en grundläggande kompetens och goda förutsättningar för ett professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Och därmed ökad kvalitet i verksamheten. Utbildningen genomförs helt på nätet från exempelvis hemmet innan en vikarie börjar sitt arbete eller via en dator på arbetsplatsen. Det enda deltagaren behöver ha tillgång till är en dator med internet.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till vikarier, timanställd och nyanställd personal som ger stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning exempelvis personliga assistenter, vårdare, vårdbiträden, boendestödjare, undersköterskor m.fl.

Omfattning

Hela utbildningen består av 7 kursmoduler. Utbildningen avslutas med ett slutprov. Utbildningen tar ca 6-8 timmar att genomföra, beroende på personens förkunskaper.

Arbetsform

Utbildningen är webbaserad och genomförs via vår lärplattform Fronter (som används av alla våra elever i vuxenutbildningen). Varje deltagare får en personlig inloggning. Utbildningen är enkel och pedagogisk och kan genomföras var och när det passar deltagaren.

Innehåll – sju kursmoduler

Lagstiftning (LSS)

 • Historik
 • Lagar- SoL, HSL & LSS

Värdegrunder

 • FN-konvention personer med funktionsnedsättning
 • Fn-konvention-barn
 • Humanistisk människosyn

Stödjande arbetssätt

 • Salutogent förhållningssätt
 • Empowerment
 • Att vara professionell
 • Etiska principer

Att vara professionell

 • Ulla Holms teorier, del 1
 • Ulla Holms teorier, del 2
 • Etiska principer

Funktionsnedsättning

 • WHO:s klassifikation ICF
 • Psykisk funktionsnedsättning
 • Synskador
 • Hörselskador och dövhet
 • Autism
 • Aspergers syndrom
 • ADHD
 • Rörelsehinder
 • Epilepsi
 • Utvecklingstörning

Social dokumentation

 • Vem ska dokumentera
 • När ska man dokumentera
 • Hur ska man dokumentera
 • Genomförandeplan
 • Lex Sarah

Arbetsmiljö

 • Att arbeta tillsammans
 • Brukarens hem din arbetsplats

Certifikat

Certifikat utfärdas till deltagare som gått igenom hela utbildningen samt genomfört utbildningens slutprov med godkänt resultat.

Webbutbildning – för enskild deltagare

Du kan anmäla dig som enskild deltagare via länkarna nedan. Vi har kursstart 1 gång/månad. Du har tillgång till utbildningen fram till nästa kursstart, därefter avaktiveras ditt konto (om inga andra överenskommelser gjorts). OBS! Var extra noggrann vid anmälan när du anger din e-postadress eftersom det är via den du får dina inloggningsuppgifter.

Webbutbildning – för hela verksamheten

Vill ni kvalitetssäkra den grundläggande kompetensen för all personal inom er verksamhet? Kontakta oss för mer information och offert. Ann-Christine Raadsen-Brander, 08-522 506 11, ann-christine.raadsen-brander@kui.se.

Denna utbildning finns inom följande utbildningsområden: LSS & Funktionsnedsättning

Öppen utbildning

Kursdatum: 6 jun 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 4 jul 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 1 aug 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 5 sep 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 3 okt 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 7 nov 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Öppen utbildning

Kursdatum: 5 dec 2016
Pris: 1495 kr.
Kurslokal: Fronter webbaserad lärplattform

Företagsanpassad utbildning

Utbildningen kan göras som en företagsutbildning direkt på er arbetsplats. Gör förfrågan eller kontakta oss för offert.

E-post: info@kui.se
Telefon: 08-522 506 90

+ Läs vad andra tycker om utbildningen

Bra att alla på arbetsplatsen får en likadan utbildning och det var bra att man kunde göra den i sin egen takt.
Det var bra att man kan sitta hemma i lugn och ro och lyssna, fundera och göra sin utbildning utan att bli störd.
Utbildningen var tydlig och enkel att förstå. Bra med övningsfrågor.
Bra och pedagogiskt upplagd. Bra att kunna gå tillbaka och repetera om något var knepigt. Bra att få direkt feedback.
Det var bra med uppdatering - det var 13 år sedan jag gick omvårdnadsprogrammet.

Urval: LSS & Funktionsnedsättning

ALS

Befattning: Personal

ALS är en sjukdom i de nervceller i hjärnan och ryggmärgen som styr kroppens viljemässiga rörelser. Nervcellerna skadas och förstörs till slut. Orsaken till sjukdomen …

Befattning: Personal

Hur arbetar ni med anhörigstöd på er arbetsplats? Arbetet inom omsorgen innebär många svåra möten med brukare och deras anhöriga. Personalens kunskaper, attityder, värderingar och egna känslor …

21 okt 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

En assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent under mindre än ett år. Att arbeta som personlig assistent är ett viktigt men också krävande yrke. …

7 okt 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

En fördjupad assistentutbildning för dig som arbetat som personlig assistent i minst ett år Syftet med assistentutbildning är att få djupare kunskap och förståelse för de situationer …

Befattning: Personal

Personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter ibland personer med missbruksproblematik. Det är viktigt att denna grupp får rätt stöd för att klara sin …

Befattning: Personal

Behovet av att förstå människor med psykiska störningar och ge rätt behandling, omvårdnad och bemötande har allt mer kommit i fokus. Om man arbetar inom …

Befattning: Personal

Personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst möter ibland personer med psykisk funktionsnedsättning. Då är det extra viktigt att ha kunskap om och förstå vad …

12 dec 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Att vara delaktig i sitt eget liv Vi är alla olika och vi har alla olika behov och önskemål om hur vi vill leva våra liv. …

20 sep 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vad innebär det att åldras med utvecklingsstörning? Personer med utvecklingsstörning blir allt äldre i dag. Det här innebär att även dessa personer kan drabbas av …

22 nov 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har autism avgörande för utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, aggressivt beteende …

13 sep 2016, Stockholm, 1295:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Basala hygienrutiner är en viktig del i att förhindra smittspridning och infektioner Från den 1 januari 2016 kommer samma regler kring hygien som gäller inom sjukvården att …

Befattning: Boendestödjare, Personal

Som personal är ditt bemötande och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionshinder avgörande när det gäller utveckling av svåra beteenden som självskadande beteende, …

7 dec 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Bemötande vid svåra beteenden Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionsnedsättning är avgörande för utveckling av svåra beteenden som till …

Befattning: Personal

Vill du stärkas och utvecklas i din yrkesroll? Att möta och ge människor i behov av stöd en bra kvalitativ omsorg ställer stora krav på …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Att reflektera och samtala kring frågor, utmaningar eller problem utifrån dialogens principer och färdigheter är en pedagogisk modell som ger stöd, nya lösningar, lärande i …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Allas önskan och ambition är förhoppningsvis att möten ska upplevas meningsfulla och effektiva och att de leder till goda resultat.Trots detta kan våra möten ibland …

Befattning: Personal

Epilepsi kan uppstå när som helst i livet hos vem som helst och blir allt vanligare hos äldre personer. Livslängden ökar och orsaken till epilepsi …

8 sep 2016, Stockholm, 1295:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Vårdpersonal löper stor risk att drabbas av besvär från rörelse- och stödjeorganen. Att ha kunskap om skonsamma arbets- och förflyttningstekniker och om hjälpmedel kan förebygga …

21 sep 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

Personalens bemötande och förhållningssätt i äldreomsorg och LSS-verksamhet har central betydelse för den enskilda individens upplevelse av vård och omsorg. För att kunna erbjuda hög kvalitet …

6 dec 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal

Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet har allt mer kommit i fokus. Det handlar framför allt om hur man utifrån ett salutogent synsätt kan arbeta …

11 nov 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Personalens kunskap om funktionsnedsättningen, bemötande och förhållningssätt i samspelet med personer med utvecklingsstörning är avgörande för att skapa en miljö där personen kan fungera optimalt. Denna …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda en annan …

5 dec 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

Genomförandeplan är en överenskommelse mellan brukaren och enheten om vilket stöd brukaren ska få utifrån de insatser som beviljats av handläggaren. Under denna utbildningen får du kunskap …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd grupphandledning för arbetsgrupper. Handledning innebär lärande och utveckling genom professionell handledning, egen bearbetning och reflektion utifrån upplevelser och erfarenheter i det dagliga …

Befattning: Personal

Kunskapen om hur teknik och produkter kan användas för att underlätta vardagen för personer med kognitiv funktionsnedsättning har ökat. Bra hjälpmedel ökar möjligheten för personer …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Vet du vad du ska göra om någon faller ihop medvetslös, inte andas, inte har någon puls? Vågar du göra något? Med rätt kunskap kan DU rädda …

Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder,  inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra något? Med …

Befattning: Barnskötare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent

Vet du var du ska göra om någon sätter i halsen, faller ihop medvetslös, blöder, inte andas eller inte har någon puls? Vågar du göra …

14 okt 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

- Hot och våld inom vården Inom vård och omsorg uppkommer många situationer där personalen kan utsättas för hot och våld. Typen av våld som förekommer …

Befattning: Personal

Kontaktmannaskap är ett sätt att organisera arbetet för kontinuitet. Kontaktmannen har till uppgift att kommunicera, informera och bidra till sociala aktiviteter samt fungera som en …

Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Kris och sorgstöd - ökad kunskap ger trygghet Många känner sig obekväma inför mötet med en människa som drabbats av kris eller sorg. Orsakerna är många …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personlig assistent

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som chef för personliga assistenter. För att brukare skall få bästa möjliga stöd och service krävs ett välfungerande …

29 sep 2016, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Sjuksköterska

Som ansvarig inom äldreomsorg och LSS- verksamhet är det viktigt att vara väl insatt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011: 9) "Ledningssystem för …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Den 1 juli 2011 trädde de nya bestämmelserna om Lex Sarah i SoL och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Lex Sarah i …

6 jun 2016, , 695:-
4 jul 2016, , 695:-
1 aug 2016, , 695:-
5 sep 2016, , 695:-
3 okt 2016, , 695:-
7 nov 2016, , 695:-
5 dec 2016, , 695:-

Utbildningstyp: Öppen, Webbaserad
Befattning: Personal

Lex Sarah webbutbildning - för personal inom äldreomsorg och LSS Då nya bestämmelser inom Lex Sarah trätt i kraft innebär det förändringar och krav på dig som chef. Som …

Befattning: Personal

Lågaffektivt bemötande innebär att förmedla trygghet och skapa en lugn miljö med positiva förväntningar. Människor med funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning kan ha svårt att kontrollera sina känslor. Den …

30 aug 2016, Stockholm, 7200:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

En gedigen utbildning för dig som i ditt arbete vill arbeta med en förändringsinsriktad samtalsmetod. MI är ett personcentrerat förhållningssätt som används för att skapa goda …

MS

Befattning: Personal

Multipel skleros - MS är en inflammatorisk sjukdom i det centrala nervsystemet som uppkommer på grund av att hjärnans och ryggmärgens signaler till övriga kroppsdelar …

29 nov 2016, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Biståndsbedömare

Mål och uppföljning av biståndsbeslut – för biståndsbedömare inom LSS inklusive socialpsykiatri Nu ställs krav på att det ska finnas mål för alla insatser i bistånds-beslut och kraven på …

Befattning: Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent

Från 1 januari 2015 gäller nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten. Vet du vad förändringen innebär och vad du bör och ska känna till?  Social dokumentation är ett …

Befattning: Personal

Riksdagen har fattat ett beslut om nya regler gällande personlig assistans och om ändringar i LSS lagstiftningen. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2011. …

Befattning: Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Omvårdnadslyftet 2015 - vad kan vi göra för er arbetsplats? I december 2014 delades ytterligare 150 miljoner kronor ut till 60 kommuner för bästa resultat i …

24 okt 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Barnskötare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Förskollärare, Personal, Personlig assistent, Sjuksköterska

Organisatorisk och social arbetsmiljö - att skapa en attraktiv och välmående arbetsplats Nöjd ledning och nöjda medarbetare skapar en välmående arbetsplats. Det håller nog de flesta …

1 dec 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Sjuksköterska

Att möta människor i livets slutskede ställer stora krav på dig som arbetar inom vård och omsorg. Det är viktigt att ha kunskap om palliativ vård …

Befattning: Personal

Denna utbildningsserie ger arbetsgruppen fördjupade kunskaper om och färdigheter i pedagogiska arbetsmetoder och förhållningssätt som idag används inom socialpsykiatriskt arbete. Utbildningen ger teoretisk påfyllning av …

Befattning: Personal

För att kunna erbjuda trygghet, delaktighet och god kvalitet för den äldre människan är det av största betydelse att all personal har ett professionellt arbets- …

10 nov 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig, Personal

Att vara professionellt medberoende innebär att en person inom ramen för sitt arbete låter andra människors handlingar styra och påverka sina egna tankar, känslor och …

19 okt 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Personal, Personlig assistent

För dig som arbetar inom LSS-verksamhet är det viktigt att ha kunskaper om vad psykisk ohälsa för den här gruppen av personer innebär. Det är …

26 okt 2016, Stockholm, 2895:-

Utbildningstyp: Konferens
Befattning: Biståndsbedömare, Boendestödjare, Chef/Ledare/Ansvarig, Personal, Personlig assistent

Rikskonferens Kvalitet i LSS-verksamhet 2016 Välkommen till Stockholm den 26 oktober på en dag fylld av inspiration och aktuella ämnen för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. …

Befattning: Biståndsbedömare

Vi har tagit fram en utbildning för handläggare enligt Socialstyrelsens rekommendation och enligt aktuella stimulansmedel. Utbildning ger dig som arbetar som handläggare ökade kunskaper kring FN-konventionen om …

Befattning: Biståndsbedömare

Den här utbildningsdagen ger dig – som arbetar som biståndshandläggare - fördjupade kunskaper för att på bästa sätt planera, genomföra och lära av dina samtal. …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Som omsorgspersonal  är samtalet ett självklart och naturligt inslag i vardagsarbetet. Ibland är dessa vardagssamtal så självklara att vi inte alltid tänker på att de …

Befattning: Personal

Att kontakten mellan LSS-personal och anhöriga präglas av samförstånd och kommunikation är av största vikt för brukaren. I bästa fall fungerar relationerna, men ibland uppstår …

Befattning: Sjuksköterska

SBAR – Strukturerad kommunikation och dokumentation mellan personal och legitimerad personal God och säker vård förutsätter en effektiv kommunikation. Med användningen av SBAR, minskar riskerna för …

Befattning: Personal

Den här utbildningsdagen ger ökade kunskaper om utvecklingsstörning och sexualitet, både ur de funktionsnedsattas och personalens perspektiv. Under dagen belyser vi de utvecklingsstördas rätt till sexualitet, …

Befattning: Sjuksköterska

- En utbildning om smärta och smärtbehandling Smärta är en av de vanligaste orsakerna till upplevelse av ohälsa och behov av kontakt med sjukvården. Akut smärta …

Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Den sociala dokumentationen ska enligt socialtjänstlagen (LSS) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Social dokumentation en viktig del …

Befattning: Boendestödjare, Personal, Personlig assistent

Social dokumentation en viktig del av kvalitetsarbetet. Hur ska dokumentationen utformas? Hur och vad kan du skriva? Att dokumentera rätt är inte lätt. Utbildningen Social dokumentation …

Befattning: Personal

Stroke är den gemensamma benämningen på hjärnblödning och blodpropp i hjärnan och är den vanligaste orsaken till funktionshinder i Sverige. Personer med diagnosen stroke får …

Befattning: Personal

Denna utbildning handlar om hur man hanterar och ger en god omvårdnad i livets slutskede. Utbildningens syfte är att ge förståelse, kunskaper och beredskap om …

Befattning: Personal

För att uppnå kvalitet i verksamheten är det viktigt att all personal arbetar utifrån en gemensam värdegrund. Målet med denna utbildning är att utveckla ett …

28 sep 2016, Stockholm, 2595:-

Utbildningstyp: Öppen
Befattning: Chef/Ledare/Ansvarig

Uppföljningsdag för dig som arbetar som värdegrundsledare men även för dig som är chef och skall fortsätta leda och integrera värdegrundsarbete bland dina medarbetare. För att …

Befattning: Personal

Inom äldreomsorg och hemtjänst finns anställd personal som har svenska som sitt andra språk. En del av dem behöver ökade kunskaper i det svenska språket. …

Internannons_rikskonferens-LSS-2016_536x214

internannons_rikskonferens-kvalitet-i-forskolan_12-okt-16

Internannons_riksforum-ssk-2016_536x214