0
 

konferens-490x165

Om KUI

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett utbildningsföretag som sedan 10 år tillbaka är inriktat på utbildningar inom vård och omsorg, förskola samt hälsa och friskvård. Vår affärsidé är att erbjuda ett komplett utbud av utbildningar på olika nivåer inom dessa områden. Vår vision är att bidra till kompetens som gör skillnad för individ, grupp, organisation och verksamhet.

Fyra utbildningsområden

KompetensUtvecklingsInstitutet erbjuder utbildningar inom fyra utbildningsområden

 • Gymnasial vuxenutbildning
 • Yrkeshögskola
 • Utbildningar för företag och organisationer
 • Öppna utbildningar och konferenser


Vi utbildar i hela Sverige

KompetensUtvecklingsInstitutet arbetar över hela Sverige och har över 250 kommuner och företag som kunder. Vi är stolta över att vi i våra uppdrag och projekt årligen utbildar flera tusen människor i alltifrån kortare utbildningar och konferenser till längre yrkesutbildningar på olika nivåer.

Hos oss arbetar ca 60 personer och vi har även ett nätverk av konsulter och specialister knutna till oss. Vi erbjuder utbildningar direkt på arbetsplatser eller vid något av våra UtbildningsCenter där våra olika yrkesutbildningar bedrivs. KompetensUtvecklingsInstitutet finns idag etablerade med egna UtbildningsCenter i:

 • Danderyd
 • Stockholm
 • Nacka
 • Uppsala
 • Linköping
 • Lund
 • Västerås

Ett ledande utbildningsföretag

KompetensUtvecklingsInstitutet är idag ett av Sveriges ledande utbildningsföretag inom vård & omsorg, förskola samt hälsa & friskvård. Vi är även ett av Sveriges snabbast växande utbildningsföretag och har tre år i rad (-06, -07 & -08) utsetts till Gasellföretag av tidningen Dagens Industri.

KompetensUtvecklingsInstitutet har även mycket goda resultat i de kvalitetsmätningar som våra uppdragsgivare genomför och vi har nominerats till och även vunnit kvalitetsutmärkelser. Vi har långa relationer med många av våra kunder och vi fungerar ofta som en utbildningspartner till företag och organisationer. Vi är också stolta över att våra studerande från våra yrkesutbildningar är attraktiva på arbetsmarknaden och att de har lätt att få jobb efter utbildningen.

Vi är ett auktoriserat utbildningsföretag

Att leverera utbildning med hög kvalitet är självklart för oss. KompetensUtvecklingsInstitutet är ett auktoriserat utbildningsföretag och medlemmar i SAUF, Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag.

För våra kunder ger det en trygghet i att vi lever upp till de högt ställda kraven på kreditvärdighet, yrkesskicklighet, kvalitetssäkring, kunduppföljning, mål för lärandet, reklamationshantering och förbättringsrutiner. Att kvalitetskraven möts av auktoriserade utbildningsföretag kontrolleras av certifieringsorganet Bureau Veritas.