0
 

utvecklingsstorning

Sexualitet och utvecklingsstörning

Den här utbildningsdagen ger ökade kunskaper om utvecklingsstörning och sexualitet, både ur de funktionshindrades som personalens perspektiv. Under dagen belyser vi de utvecklingsstördas rätt till sexualitet, närhet och värme med både dess glädjeämnen och komplikationer. Under utbildningen tar vi upp det utvecklingspsykologiska perspektivet, etiska frågeställningar, miljöns betydelse och vikten av ett professionellt förhållningssätt.

Målgrupp

Boendestödjare, aktivitetshandledare samt personliga assistenter som arbetar med gravt, måttligt samt lätt utvecklingsstörda personer

Innehåll

• Sex, samlevnad och intimitet hos personer med utvecklingsstörning
• Etik kring sex, samlevnad och intimitet hos personer med olika grad av utvecklingsstörning
• Personalens roll
• Anhöriga
• Vad kan samhället bistå med när det gäller sex och samlevnad hos personer med utvecklingsstörning?

Omfattning

Utbildningen omfattar 1 heldag men kan även skräddarsys efter era behov och önskemål.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.