0
 

depression-490x165

Att möta människor med psykisk funktionsnedsättning

Behovet av att förstå människor med psykiska störningar och ge rätt behandling, omvårdnad och bemötande har allt mer kommit i fokus. För dig som arbetar inom olika former av vård- och omsorgsverksamhet och möter människor med psykisk funktionsnedsättning är det viktigt att ha adekvata kunskaper. Denna utbildning handlar om olika former av psykiska funktionsnedsättningar, symtom, förlopp, olika behandlingsmetoder, övrigt stöd och hjälp som ges till den enskilde och hur du ska möta människor med psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig till personal som inom sitt arbete möter personer med psykisk funktionsnedsättning.

Innehåll

  • Begrepp, definitioner och historik
  • Vad är psykiskt funktionshinder?
  • Faktorer som underlättar förståelsen av personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Vad innebär kommunikation i allmänhet och med den som har en psykisk funktionsnedsättning i synnerhet?
  • Kommunikation
  • Bemötande som kan underlätta tillvaron för personer som har psykisk funktionsnedsättning
  • Modeller att arbeta utifrån
  • Samarbete mellan kommun och landsting


Omfattning

Utbildningen omfattar 2 - 4 dagar, men kan även skräddarsys efter önskemål.

Arbetsformer

Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.

Några röster...

Jag har fått mycket kunskap om psykiska sjukdomar och framför allt hur jag ska bemöta personer som har en psykisk sjukdom.
Blev många bra diskussioner , många berättade bra exempel om vad de varit med om.
Trevlig och glad föreläsare som var lätt att förstå och som var bra på att lyssna och ge råd.
Föreläsaren fångade upp våra tankar och erfarenheter på ett bra sätt.
Jag har lärt mig nya kunskaper som kommer hjälpa mig att bli bättre i min yrkesroll.
Jag har lärt mig mycket om psykiska sjukdomar och ångest hos äldre och unga.
Bra samtal om situationer som kan uppstå inom vårt arbetsområde.
Önskar att kursen var längre. Man skulle vilja ha ut mer, det är så mycket att prata om och man träffar olika personer med olika erfarenheter.