Botkyrka kommun – Ledarskap i förskolan

KompetensUtvecklingsInstitutet genomför utbildningen Ledarskap i förskolan för förskolepersonal i Botkyrka kommun. En utbildning om ledarskap i förskolan som lyfter frågor som berör ledarskap, didaktik, kommunikation och samarbete. Vill du veta mer om denna utbildning? Kontakta oss för mer information och offert. Ann-Christine Raadsen-Brander … Fortsättning

Introduktionsutbildning LSS Exadus Media Labs AB

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Exadus Media Labs AB fått i uppdrag att genomföra webbutbildningen Introduktionsutbildning för dig som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildningen omfattar olika webbaserade moduler och ger grundläggande kompetens för att jobba inom LSS området. Är du intresserad av denna utbildning? … Fortsättning

Att vara delaktig i sitt eget liv, Stiftelsen Opalen

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Stiftelsen Opalen fått i uppdrag att genomföra utbildningen Att vara delaktig i sitt eget liv. Utbildningen omfattar en heldag utbildning och riktar sig till personer som jobbar inom LSS. Den innehåller teori varvat med fallbeskrivningar, praktiska övningar … Fortsättning

Webbaserad introduktionsutbildning inom LSS, Rahma Assistans AB

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Rahma Assistans AB fått i uppdrag att genomföra webbutbildningen Introduktionsutbildning för personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildningen ger grundläggande kompetens och goda förutsättningar för ett professionellt arbets- och förhållningssätt inom omsorg för personer med funktionsnedsättning. Hela utbildningen består av … Fortsättning

Markaryds kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning, steg 2

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Markaryds kommun fått i uppdrag att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2. Utbildningen omfattar en heldag och riktar sig till sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Den innehåller teoreti blandat med autentiska exempel och fallbeskrivningar. Läs mer om hela … Fortsättning

Viktoriagården – Bemötande vid svåra beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har av stiftelsen Viktoriagården fått förtroendet att genomföra utbildningen Bemötande vid svåra beteenden för personal som arbetar med förståndshandikappade brukare med svåra beteenden. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar som baseras på verkliga fall. … Fortsättning

Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor i Solna stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har av omvårdsförvaltningen i Solna stad fått förtroendet att genomföra Läkemedelsutbildning för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Läs mer om hela utbildningens upplägg >> Vill du veta mer om denna … Fortsättning

Ljungby kommun – Bemötande vid svåra beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Ljungby kommun fått förtroendet att genomföra utbildningen Bemötande vid svåra beteenden. Utbildningen riktar sig till personal vid kommunala gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter samt andra miljöer där man arbetar med funktionshindrade personer. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller … Fortsättning

Vinnare av vår tävling på LSS-Dagen!

Ett stort grattis till Anna Andersson från Frösunda omsorg AB som svarade rätt på frågan i vår tävling i montern på LSS-dagen. Fråga: Vad står förkortningen LSS för? Svar: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Anna har vunnit … Fortsättning

Botkyrka kommun – Hissad och dissad

Botkyrka kommun har gett KompetensUtvecklingsInstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Hissad och dissad för förskolechefer, förskolelärare samt barnskötare. Utbildningen handlar om hur man kan arbeta långsiktigt för ett inkluderande klimat samt när det är läge att ingripa i barnens förhandlingar och … Fortsättning