Processledarrollen – nytt utbildningskoncept

Vill du stärkas och utvecklas i rollen som processledare? För att lyckas med det är det viktigt att du är insatt i ditt och din grupps uppdrag men också förstår vad rollen som ledare innebär. Den här utbildningen ger dig kunskaper om … Fortsättning

Dolda missbruk – nytt utbildningskoncept

Missbruk och beroendeproblematik är något som berör oss alla. Utbildningen ger dig övergripande kunskaper för att arbeta socialt med missbruks- och beroendeproblematik. Läs mer om utbildningens innehåll ››

Assistans för Dig – HLR-utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra HLR-utbildning för personal på Assistans för Dig i Sigtuna. Utbildning omfattar 2 timmar och består av teori varvat med mycket praktiska övningar. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för mer information och offert. Ann-Christine … Fortsättning

Medberoende – nytt utbildningskoncept

Kan vem som helst bli ´medberoende´ och kan vi vara det i vår profession och vårt arbete? Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och förståelse om hur begreppet uppstod, vad det innebär och om man även i sin yrkesroll och profession kan riskera … Fortsättning

Assistans för Dig – God vårdhygien

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra hygienutbildningen God vårdhygien för personal på Assistans för Dig i Haninge. Utbildningen omfattar 1/2-dag och består av teori varvat med mycket praktiska övningar. Under utbildningen går vi igenom de basala hygienrutinerna, smittvägar, resistenta infektioner samt lagar och förordningar.   Är … Fortsättning

Tierps kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning, steg 2

Tierps kommun har gett oss i uppdrag att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning – steg 2, för ca 30 Sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Utbildningen omfattar en heldag och består av teori blandat med autentiska exempel och fallbeskrivningar. Under utbildningen går vi igenom bl.a. symtom, åtgärder, utvärdering, strukturerad överrapportering, bedömningsinstrument och bemötande. … Fortsättning

Linköpings kommun – Case Management

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Linköpings kommun att genomföra utbildning i Case Management för personal verksamma på Landeryds ängar, ett boende för personer med dubbeldiagnoser (psykossjukdom + beroendeproblematik). Arbetsformen för utbildningen är teoretiskt pass varvas med samtal och reflektioner Är du … Fortsättning