Hedemora kommun – Bemötande vid svåra beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vård och omsorgsförvaltningen i Hedemora kommun att genomföra utbildning i Bemötande vid svåra beteenden för personal vid kommunala och privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder. Utbildningen … Fortsättning

Norlandia Care AB – Teamledning, svåra samtal och gruppsykologi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra en temadag kring Teamledning, svåra samtal och gruppsykologi  för vård-och omsorgspersonal på Norlandia Care AB. Innehållspunkter Att se vårt gemensamma sammanhang – en ´karta´ som utgångspunkt för helhetssyn på uppdraget Teamledning och teamledarroll Samtal och kommunikation – … Fortsättning

Bräcke kommun – fortsatt värdegrundsarbete

Bräcke kommun har gett KompetensUtvecklingsInstitutet förtroendet att genomföra ett Värdegrundsprojekt för  chefer, biståndshandläggare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och omsorgspersonal. Omfattning av projektet Heldagsutbildning för gruppchefer, biståndshandläggare (ca 25 st) med målet att förankra värdegrundsprojektet 6 st halvdagsutbildningar för omsorgspersonal (totalt ca 240 st) med målet att ge inspiration till ett … Fortsättning

Kumla kommun – Bemötande vid svåra beteenden

Socialförvaltningen i Kumla kommun har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning om Bemötande vid svåra beteenden för ca 50 medarbetare inom vård och omsorg. Utbildning omfattar en heldag och genomförs under två dagar för två olika grupper. Dag 1: Personal som arbetar vid … Fortsättning

Västerås stad – Professionellt samarbete med föräldrar

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra en kvällsföreläsning om ”Professionellt samarbete med föräldrar” för förskolepersonal i Västerås stad. Under utbildningen belyser vi viktiga punkter för att förtydliga och underlätta ett professionellt samarbete med föräldrar och deltagarna får även med sig redskap som … Fortsättning

Järfälla kommun – Storföreläsning om Salutogent förhållningssätt

Socialförvaltningen i Järfälla kommun har gett KompetensUtvecklingsInstitutet i uppdrag att genomföra en heldagsföreläsning om ”Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt i arbetet” för ca 65 medarbetare inom vård och omsorg. Föreläsningen handlar om etik, värdegrund, salutogenes, socialt innehåll och professionellt förhållningssätt.   Är du intresserad … Fortsättning

Hässleholms kommun – Social dokumentation för över 500 medarbetare

Hässleholms kommun har gett oss i uppdrag att genomföra utbildningen Social dokumentation för ca 125 undersköterskor inom hemtjänst och särskilda boenden samt för ca 420 medarbetare som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Är du intresserad av … Fortsättning

Södermalms stadsdelsförvaltning – Ledarskap i förskolan

Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholms stad, har gett oss i uppdrag att genomföra en föreläsning om Ledarskap i förskolan. Föreläsningen omfattar 3 timmar för ca 65 medarbetare inom förskolan och lyfter bl.a frågor som berör ledarskap, didaktik, kommunikation och samarbete. Är du intresserad av denna … Fortsättning