Stockholms stad, Carpe – storföreläsning om Social dokumentation

Socialförvaltningen/Carpe, Stockholms stad har gett oss i förtroende att genomföra en storföreläsning om Social dokumentation för ca 100 medarbetare inom vård och omsorgsverksamheter. Föreläsningen omfattar 1 heldag som genomförs vid 2 tillfällen. Föreläsningen kommer bland annat att ta upp lagar som styr … Fortsättning

Gagnefs kommun – Våld och demenssjukdom

Vård- och omsorgsförvaltningen i Gagnefs kommun har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning om Våld och demenssjukdom för personal och enhetschefer från demensboenden och dagverksamhet för dementa. Utbildningen genomförs för ca 30 deltagare och omfattar en heldag. Utbildningen består av teoretisk genomgång … Fortsättning

LSS Assistans AB – Webbutbildning LSS

LSS Assistans AB satsar på att ge sin personal en webbaserad utbildning för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Webbutbildningen består av 10 moduler och tar ca 6-8 timmar att genomföra beroende på förkunskaper. Efter genomgången kurs och godkända resultat utfärdas certifikat … Fortsättning

Kooperativet Olja – Bemötande och professionellt förhållningssätt

Kooperativet Olja har gett oss i uppdrag att genomföra utbildningen Bemötande och professionellt förhållningssätt för 50-60 personliga assistenter i Jönköping. Utbildningen omfattar en heldag och består av teori blandat med dialog samtal och reflektioner. Under utbildningen tar vi bland annat upp bemötande, etik, värdegrund, … Fortsättning

Salems kommun – Nya föreskrifter social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Salems kommun att genomföra en utbildning om Nya föreskrifter social dokumentation för ca 50 chefer och biståndshandläggare. Utbildningen omfattar 3 timmar och består av föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och gruppövningar. Under utbildningen tar vi bl.a. … Fortsättning

Kavon Care AB – Inspirerande omsorgsutbildning

Kavon Care AB fått har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning i Inspirerande omsorgsutbildning för personal inom området LSS och personlig assistans. Utbildningen omfattar en halvdag med teoretisk genomgång, fallbeskrivningar samt diskussioner. Under utbildningen tar vi upp etik och bemötande, professionellt förhållningssätt och vad … Fortsättning

Söder Triadens Förskolar AB – Hissad och Dissad

KompetensUtvecklingsInstituet har fått i uppdrag att genomföra föreläsningen Hissad och Dissad för förskolechefer, förskolelärare samt barnskötare på Söder Triadens Förskolar AB. Föreläsningen genomförs för 25 personer och omfattar 3 timmar samt arbetsuppgifter att jobba med efteråt om så önskas.   Är du intresserad av denna … Fortsättning

Sista ansökningsdagar – Komvux Västerås 2015

Är du folkbokförd i Västerås stad ansöker du till våra utbildningar via Västerås Vuxenutbildningscentrum (VUC) senast sista ansökningsdatum. Sista ansökningsdagar Sista ansökan 13 november 2014 (för kursstart 12 januari 2015) Sista ansökan 22 januari 2015 (för kursstart 23 mars 2015) Sista … Fortsättning

Sista ansökningsdagar – Komvux Uppsala 2015

Är du folkbokförd i Uppsala kommun ansöker du till våra komvuxutbildningar via Navet utbildning i Uppsala senast angivet sista ansökningsdag. Sista ansökningsdagar Sista ansökan 15 november 2014 (för kursstart 19 januari 2015) Sista ansökan 3 februari 2015 (för kursstart 9 mars 2015) … Fortsättning