Järfälla kommun – Våld vid demenssjukdom

Socialförvaltningen i Järfälla kommun har gett oss i uppdrag att genomföra en utbildning om Våld vid demenssjukdom för ca 45 deltagare inom vård och omsorg och äldrevård. Utbildningen omfattar en heldag och består av en teoretisk genomgång med många praktiska tips. Under utbildningen tar vi bland annat … Fortsättning

Attendo Region LSS Norr – Att vara delaktig i sitt eget liv

Attendo Region LSS Norr har gett oss i uppdrag att genomföra utbildningen Att vara delaktig i sitt eget liv för ca 60 personer som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildningen omfattar en heldag och består av teori varvat med fallbeskrivningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Under utbildningen … Fortsättning