Götene kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Götene kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning – Steg 1 för sjuksköterskor i Götene kommun. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen ger ökad … Fortsättning

Olivia Omsorg AB – Social dokumentation LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Olivia Omsorg AB att genomföra utbildningen Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet för vårdare/boendeassistenter verksamma i Uppsala. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner. Utbildningen ger kunskaper om vad den sociala dokumentationen innebär och vilka styrdokument … Fortsättning

Knivsta kommun – Ergonomi och förflyttningsteknik

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Knivsta kommun att genomföra utbildningen Ergonomi och förflyttningsteknik för ca 55 personer som arbetar inom vård och omsorg i Knivsta. Utbildningen omfattar en halvdag/grupp och består av teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner. Utbildningen ger ökad kunskap om principerna för ergonomiskt arbetssätt … Fortsättning

Västerviks kommun – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västerviks kommun att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för ca 200 personer som arbetar med att ge stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar 1 heldag/grupp och består av teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar. Utbildningen ger kunskaper om … Fortsättning

Botkyrka kommun – Barns inlärning och lärande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Botkyrka kommun att genomföra föreläsningen Barns inlärning och lärande för förskolechefer, förskolelärare samt barnskötare i Botkyrka. Föreläsningen omfattar 3 timmar. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för mer information och offert Telefon: 08-522 506 90 E-post: info@kui.se … Fortsättning

Balder vårdboende – Sårbehandling

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Förenade Care Balder vårdboende att genomföra utbildningen Sårbehandling för sjuksköterskor inom hemtjänsten i Uppsala kommun. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel på patienter med trycksår; deras problem och behandlingar. Är du … Fortsättning

Olivia Omsorg AB – Social dokumentation LSS storföreläsning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Olivia Omsorg AB att genomföra en storföreläsning om Social dokumentation LSS för ca 100 vårdare/boendeassistenter. Föreläsningen omfattar 1 heldag och innehåll enligt överenskommelse mellan utbildare och uppdragstagare. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för mer information och offert … Fortsättning

Förskolan Vingen – Barn som inte leker

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Förskolan Vingen att genomföra föreläsningen Barn som inte leker för förskolepersonal i Jönköping. Föreläsningen omfattar 3 timmar föreläsning under kvällstid/eftermiddag och fokuserar på hur man kan stödja barn som inte leker. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för … Fortsättning

Kulingens Förskola – Barn som inte leker

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kulingens Förskola att genomföra föreläsningen Barn som inte leker för förskolepersonal i Nacka. Föreläsningen omfattar 3 timmar föreläsning under förmiddag och fokuserar på hur man kan stödja barn som inte leker. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för mer information … Fortsättning

Örnsköldsviks kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Örnsköldsviks kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för ca 130 sjuksköterskor och distriktssköterskor inom Örnsköldsviks kommun. Utbildningen omfattar 1 heldag/grupp och som består av föreläsning, fallbedömningar, reflektioner, samtal, praktiska övningar och exempel. Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss för … Fortsättning