Assistans Runt Hörnan AB – Lex Sarah

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra utbildningen Lex Sarah för personal som arbetar inom äldreomsorg och LSS- verksamhet på Assistans Runt Hörnan AB. Utbildningen omfattar 1 halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger en tydlig bild av … Fortsättning

Danderyds kommun – Inspirationsdag glädje, engagemang, god omsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra en inspirationsdag om glädje, engagemang, god omsorg för vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor vid vård- och omsorgsboenden i Danderyds kommun. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning, diskussion och reflektion. Innehållet i utbildningen utformas i samråd med … Fortsättning

Assistans För Dig I Sverige AB – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra utbildningen Epilepsi för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder på Assistans För Dig I Sverige AB. Utbildningen omfattar 1 halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger aktuell kunskap om epilepsi … Fortsättning

Drop-In info KUI Linköping onsdagar kl 13-15

Kom och prata utbildning med oss! Vill du veta mer om våra utbildningar? Behöver du hjälp med ansökan? Välkommen på Drop-In info hos KompetensUtvecklingsInstitutet i Linköping onsdagar (se datum nedan) kl 13-15. Vi ses på Tanneforsgatan 8, centralt i Linköping. Kom och träffa oss som … Fortsättning

Bräcke kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning – steg 1 för sjuksköterskor som arbetar i Bräcke kommun. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen ger ökad kunskap … Fortsättning

Luleå kommun – Anbud Omvårdnadsdokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har genom anbudsförfrågan av Luleå kommun fått förtroendet att genomföra utbildningen Omvårdnadsdokumentation för sjuksköterskor inom kommunala hälso- och sjukvård (boende och hemsjukvård), arbetsterapeuter och rehab personal. Utbildningen genomförs för ca 100 medarbetare fördelat på 4 tillfällen. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger fördjupad … Fortsättning

Humana Assistans – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Humana Assistans att genomföra utbildningen Epilepsi för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar en halvdag om 3 timmar, arbetsformen är teoretiska arbetspass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för att kunna … Fortsättning

Norrtälje kommun – Salutogent förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av TioHundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Salutogent förhållningssätt för personal inom funktionsnedsättning/LSS. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med samtal och reflektioner samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen handlar om hur du man kan bidra till att skapa en tillvaro … Fortsättning

Kumla kommun – Bemötande vid självskadebeteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kumla kommun att genomföra utbildningen Bemötande vid självskadebeteenden för personal vid kommunala gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder. Utbildningen omfattar en halvdag och består av teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på … Fortsättning

KUI är certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala

KompetensUtvecklingsInstitutet är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala i region Uppland Att vi är ett lokalt certifierat Vård- och omsorgscollege i Uppsala innebär att vi ingår i en certifierad samverkan som är en kvalitetsstämpel för jobb och utbildning inom vård … Fortsättning