Assistansenheten Enskede-Årsta-Vantör – Autism

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Assistansenheten i Enskede-Årsta-Vantör att genomföra utbildningen Autism för ca 30 boendestödjare inom LSS-området. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass varvat med fallbeskrivningar, praktiska övningar och erfarenhetsutbyte. Utbildningen ger en fördjupad kunskap om autism och autismliknande tillstånd – orsaker, … Fortsättning

Arvika näringslivscentrum – Handledning i användande av genomförandeplaner

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Arvika näringslivscentrum fått i uppdrag att genomföra Handledning i användande av genomförandeplaner så som SoL, LSS, IFO med flera inriktningar. Arbetsformen för utbildningen är teoretisk genomgång, fallbeskrivningar samt diskussioner. Utbildningens innehåll anpassas till kommunens riktlinjer och rutiner för dess … Fortsättning

Laholms kommun – LSS Introduktionsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Laholms kommun att leverera webbaserad introduktionsutbildning i LSS för personal som jobbar inom LSS verksamhet. Utbildningen genomförs via uppdragstagarens lärplattform och innehåller 7 moduler som bland annat tar upp: Salutogent förhållningssätt, olika funktionshinder (Autism, asperger, ADHD), … Fortsättning