Landskrona stad – Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Landskrona stad att genomföra utbildningen Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten för enhetsansvariga samt USK inom äldreomsorg och LSS. Utbildningen omfattar 1 halvdag genomförs för två grupper om ca 25-30 personer i varje. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med … Fortsättning

Ekeby Hemvård – Fall och fallprevention

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ekeby Hemvård att genomföra utbildningen Fall och fallprevention för personal inom äldreomsorgen. Utbildningen omfattar 1 halvdag och består av teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner. Utbildningen ger ökad kompetens i hur man kan förhindra eller minska fallolyckor, … Fortsättning

Finskt Äldrecentrum – Salutogent och värdegrundat förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag Finskt Äldrecentrum att genomföra utbildningen Salutogent och värdegrundat förhållningssätt för ca 20 undersköterskor. Utbildningen omfattar 1 halvdag och består av föreläsning blandat med samtal och reflektioner samt praktiska övningar och exempel. Den här utbildningen handlar om hur du som personal … Fortsättning

Vi fortsätter att bedriva vuxenutbildning i Nacka kommun!

Godkänd auktorisation för vuxenutbildning i Nacka kommun! Vi fortsätter att bedriva vuxenutbildning i Nacka kommun! Vi är glada att Arbets- och företagsnämnden i Nacka kommun har beslutat att ge KompetensUtvecklingsInstitutet fortsatt auktorisation att bedriva vuxenutbildning i Nacka kommun. Vi erbjuder … Fortsättning

Olofströms kommun – Palliativ vård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Olofströms kommun att genomföra utbildningen Palliativ vård för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner, samtal och autentiska fallbeskrivningar. Utbildning ger fördjupande kunskaper om palliativ vårdfilosofi och hur man ger vård till personer … Fortsättning

Alerta Omsorg AB – Lösningsfokuserat arbetssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alerta Omsorg i Kista att genomföra utbildningen Lösningsfokuserat arbetssätt för ca 25 personer inom äldreomsorg/hemtjänst med någon form av ledaransvar. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av korta teoripass varvat med konkreta, praktiska övningar för att träna användning av ett lösningsfokuserat … Fortsättning

Markaryds kommun – Sårbehandling

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Markaryds kommun att genomföra utbildningen Sårbehandling för undersköterskor och sjuksköterskor. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel på patienter med sår; deras problem och behandlingar. Utbildningen ger kunskap om olika … Fortsättning

Vadstena kommun – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialtjänsten i Vadstena kommun att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal verksamma inom omsorg och stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar. Utbildningen … Fortsättning

Alma assistans AB – Förhållningssätt personlig assistans

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag Alma assistans AB att genomföra utbildningen Förhållningssätt personlig assistans för personal som arbetar inom området LSS och personlig assistans. Utbildningen omfattar 1 halvdag och består av teoretisk genomgång, fallbeskrivningar och diskussioner. Utbildningen är anpassat utifrån verksamhetens behov och önskemål och kunskap om … Fortsättning