Strömsunds kommun – Psykisk ohälsa hos äldre i kombination med missbruk

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag Vård- och omsorgsförvaltningen i Strömsunds kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre i kombination med missbruk för ca 150 personer som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Denna utbildning ger kunskaper … Fortsättning

Avesta kommun – Bemötande vid svåra beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omsorgsförvaltningen i Avesta kommun att genomföra utbildningen Bemötande vid svåra beteenden för ca 25 personer på Johannagården i Avesta, som är ett heldygnsboende inom Kommunal Psykiatri. Föreläsningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på … Fortsättning

Lidköpings kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Lidköpings kommun att genomföra Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för sjuksköterskor inom Vård-och omsorgsförvaltningen. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen ger ökad kunskap om hur man som sjuksköterska kan göra … Fortsättning

Danvikshem – Värdegrundsledarutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stiftelsen Danviks Hospital att genomföra Värdegrundsledarutbildning för vård- och omsorgspersonal som arbetar på Danvikshem. Utbildningen omfattar 2 heldagar och består av teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska metoder för arbetet. Under denna utbildning får … Fortsättning

Danvikshem – Kontaktmannaskap

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stiftelsen Danviks Hospital att genomföra utbildningen Kontaktmannaskap för Vård- och omsorgspersonal som arbetar på Danvikshem. Utbildningen omfattar 1 heldag genomförs för två grupper om ca 30 personer i varje. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och … Fortsättning

Huddinge kommun – Motiverande samtal grundutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Social- och äldreförvaltningen i Huddinge kommun att genomföra Motiverande samtal grundutbildning för legitimerad HSL-personal (rehab) som arbetar på särskilda boenden inom äldreomsorg i kommunal regi. Utbildningen omfattar 3 heldagar fördelat på 2+1 dag. och består av teoretiska pass varvade … Fortsättning

Alerta Omsorg AB – Ergonomi och förflyttningsteknik

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alerta Omsorg AB att genomföra utbildningen Ergonomi och förflyttningsteknik för personal som arbetar som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en halvdag och består av teoretiska pass blandat med samtal, dialog, reflektioner och praktiska övningar. Denna utbildning ger ökad … Fortsättning

Alerta Omsorg AB – Värdegrundsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alerta Omsorg AB att genomföra Värdegrundsutbildning för vård- och omsorgspersonal inom Alerta Omsorg. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger dig kunskap om olika metoder för att ditt arbete ska leda … Fortsättning