Sundsvalls kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stöd, vård och omsorg i Sundsvalls kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar 1 heldag för ca 140 personer. Utbildning ger ökad kunskap om hur man som sjuksköterska kan göra bedömningar som möjliggör snabbare och säkrare prioriteringar. … Fortsättning

Stiftelsen Viktoriagården – Hur bemöter man hot och våld?

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stiftelsen Viktoriagården att genomföra utbildningen Hur bemöter man hot och våld? för ca 25 personer verksamma inom vård och omsorg för ungdomar och vuxna med särskilda behov. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretisk genomgång, reflektion samt praktiska övningar och exempel från deltagarnas … Fortsättning

Burlövs kommun – Lex Sarah

Burlövs kommun har gett oss i uppdrag att utbilda all personal som lyder under SoL och LSS i  i Lex Sarah. Utbildningen är webbaserad och genomförs via vår webbaserade lärarplattform. Webbutbildningen lex Sarah omfattar tre delar: Bakgrund och förändringar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna … Fortsättning

Kristinehamns kommun – Lex Sarah webbutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun att genomföra Lex Sarah webbutbildning för ca 50 personer verksamma under SoL eller LSS. Utbildningen är webbaserad och beräknas ta ca 1 timme/person att genomföra. Utbildningen består av tre kursdelar (både skriftligt och muntligt), övningsprov, diskussionsforum och ett slutprov. … Fortsättning

Vi söker lärare till KUI vuxenutbildning i Linköping

Vi vill att du är behörig lärare för karaktärsämnen i gymnasieskolans barn- och fritidsprogram eller vård- och omsorgsprogram alternativt har påbörjat lärarutbildningen eller planerar att göra det. Du får gärna ha erfarenhet av att arbeta med vuxenutbildning, ska vara självständig och … Fortsättning