Kompis Assistans – Webbaserad introduktionsutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kompis Assistans att genomföra Webbaserad Introduktionsutbildning LSS för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar 7 moduler och tar ca 6-8 timmar att genomföra beroende på förkunskaper. Utbildningen ger grundläggande kompetens och goda förutsättningar för ett professionellt … Fortsättning

Söderhamns kommun – Fördjupningsutbildning Värdegrund

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omvårdnadsförvaltningen i Söderhamns kommun att genomföra Fördjupningsutbildning Värdegrund för ca 45 chefer och nya vägledare inom Omvårdnadsförvaltningen. Utbildningen omfattar 1½ dag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger inspiration och fördjupande kunskaper för att leda och integrera … Fortsättning

Botkyrka Kommun – Hur får vi vardagen att funka?

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Botkyrka Kommun att genomföra utbildningen Hur får vi vardagen att funka – en föreläsning om positiv pedagogik i förskolan för förskolepersonal. Utbildningen omfattar 3 timmars föreläsning under kvällstid/eftermiddag och består av diskussioner, reflektioner och specifika fall som diskuteras i … Fortsättning

Sollentuna kommun – Konsten att skapa arbetsglädje

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra utbildningen Konsten att skapa arbetsglädje för chefer eller personer med någon form av ledaransvar inom SOLOM. Utbildningen omfattar 1 halvdag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. … Fortsättning

Sollentuna kommun – LSS-utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra LSS-utbildning för ledningsgruppen inom LSS-verksamheten. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretisk genomgång, fallbeskrivningar samt diskussioner. Utbildningen ger kunskaper om bland annat lagstiftningen, SOSFS 2014:5, rättssäkerhet, genomförandeplan, barns delaktighet, journalföring, personakt, löpande arbetsanteckningar. Är du intresserad … Fortsättning

Pysslingen förskolor – Coaching i förskolan

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Johannes Petris förskola, Pysslingen förskolor att genomföra föreläsningen Coaching i förskolan – hur då? för personal inom förskolan. Föreläsningen omfattar 3 timmar och ger kunskaper om aktivt lyssnande, hur man ställer motiverande frågor och skapar medvetenhet – för att stötta förskolebarnen att utforma … Fortsättning