Solna stad – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Solna stad att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för chefer och samordnare som arbetar med personer med funktionshinder. Utbildningen omfattar 2 timmar föreläsning och består av teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer … Fortsättning

Borås stad – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Borås stad att genomföra en utbildning kring Social dokumentation för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen omfattar 3 heldagar och består av föreläsning som följs av fördjupad dialog och reflektion kring innehållet. Autentiska fallbeskrivningar används som utgångspunkter för reflektion och gruppdiskussioner som … Fortsättning

Huddinge kommun – Uppföljningsutbildning Motiverande samtal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Social- och äldreförvaltningen i Huddinge kommun att genomföra en uppföljningsutbildning om Motiverande samtal för Legitimerad HSL-personal (rehab) som arbetar på särskilda boenden inom äldreomsorg i kommunal regi. Utbildningen omfattar 1 heldag. I utbildningen använder vi en pedagogik och ett … Fortsättning

Alma assistans AB – Förhållningssätt personlig assistans

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alma assistans AB att genomföra utbildning i Förhållningssätt personlig assistans för personal inom området LSS och personlig assistans. Utbildning omfattar 1 halvdag och består av teoretisk genomgång, fallbeskrivningar samt diskussioner. Innehåll Fokus på etik/ bemötande och förhållningssätt. Arbete med någon fallbeskrivning … Fortsättning

Landskrona stad – Dokumentation enl ICF och KVÅ för sjuksköterskor

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Landskrona stad att genomföra en utbildningen Dokumentation enl ICF och KVÅ för ca 60 sjuksköterskor. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under utbildningen får man kunskaper om exempelvis dokumentationen med … Fortsättning

Hand i Hand assistans AB – Introduktionsutbildning LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hand i Hand assistans AB att genomföra den webbaserad utbildningen Introduktionsutbildning LSS för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen omfattar totalt 7 moduler som genomförs av varje individ självständigt via vår webbaserade lärarplattform. Tidsåtgång ca 6-8 timmar beroende på … Fortsättning

Ockelbo kommun – Social dokumentation LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ockelbo kommun att genomföra en utbildningen Social dokumentation LSS för ca 60 personer verksamma inom LSS samt socialpsykiatri. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger kunskaper om vad den … Fortsättning

Brukarkooperativet JAG – Palliativ vård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Brukarkooperativet JAG att genomföra utbildningen Palliativ vård för personal inom vård och omsorg. Utbildning omfattar 1 heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner, samtal och autentiska fallbeskrivningar. Utbildningen ger fördjupade kunskaper och färdigheter om palliativ vårdfilosofi och hur … Fortsättning