Temabo AB – Genomförandeplan i praktiken

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Temabo AB att genomföra utbildningen Genomförandeplan i praktiken för vård-och omsorgspersonal inom hemtjänst och äldreboende i Kungsholmens stadsdelsförvaltning. Uppdraget omfattar 4 utbildningsdagar (2 olika grupper á 30 personer per tillfälle) och består av teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska … Fortsättning