Stockholms stad, Carpe – storföreläsning Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra storföreläsning om Social dokumentation inom projektet Carpe. Föreläsningen omfattar 1 heldag som genomförs vid 2 tillfällen. Föreläsningen kommer bland annat att ta upp lagar som styr sociala omsorgens arbete, hur och vad man ska dokumentera, genomförandeplanen, målformulering samt avvikelserapportering och Lex Sarah. … Fortsättning

Stockholms stad – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildning om Social dokumentation inom projektet Carpe. Föreläsningen omfattar 2 heldagar. Utbildningen ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. Man får även stöd, idéer och inspiration till hur man kan arbeta med den sociala dokumentationen. Är du intresserad … Fortsättning

Stockholms stad, Carpe – Lex Sarah

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra storföreläsning om  Lex Sarah inom projektet Carpe. Föreläsningen i Lex Sarah omfattar en halv dag per grupp för grupper med maximalt 60 personer per grupp. Föreläsningen tar bland annat upp hur den nya utformningen i … Fortsättning

Skärholmens hemtjänst – Psykiatriska diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Skärholmens hemtjänst att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för personal inom hemsjukvård/hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger ökade kunskaper om diagnoser och vad det innebär att leva med dem och om hur … Fortsättning

Olivia Omsorg AB – Organisatorisk och social arbetsmiljö

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Olivia Omsorg AB att genomföra utbildningen Organisatorisk och social arbetsmiljö för verksamhetschefer inom företaget. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger kunskaper om hur man kan lägga upp ett strategiskt hållbart … Fortsättning

Landskrona stad – Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Landskrona stad att genomföra utbildningen Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten för enhetsansvariga och undersköterskor inom äldreomsorg och LSS. Utbildningen omfattar en halvdag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger en enkel och tydligt bild … Fortsättning

Gnistan HVB – Motiverande samtal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Gnistan HVB att genomföra utbildningen Motiverande samtal – MI för personal verksamma på ett HVB-hem för ensamkommande ungdomar som söker asyl eller som har fått permanent uppehållstillstånd i åldrarna 14-18 år som är i behov av omsorg, … Fortsättning

Stimulansmedel för baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorgen

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2016 fördela 178 miljoner kronor i stimulansmedel till kommuner för att ge baspersonal inom äldre- och funktionshindersomsorg bättre förutsättningar att öka kunskaperna genom olika kompetensutvecklingsinsatser. Varje kommun rekvirerar medel från Socialstyrelsen senast den 15 mars … Fortsättning

Hjärnstyrkan Assistans AB – Professionellt medberoende

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hjärnstyrkan Assistans AB att genomföra utbildningen Professionellt medberoende för arbetsledare som arbetar som assistenter hos brukare, men som också har en extra tilläggstjänst som arbetsledare samt verksamhetens gruppchefer som verkar som personalansvariga. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med … Fortsättning