Kumla kommun – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kumla kommun att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal vid kommunala gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under denna utbildning får man hjälp och stöd att … Fortsättning

Adulis Omsorg AB – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Adulis Omsorg AB att genomföra utbildningen Epilepsi personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar 1 halvdag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för … Fortsättning

Nacka Kommun – Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Nacka Kommun att genomföra utbildningen Att arbeta med ensamkommande flyktingbarn för personal som arbetar med ensamkomna flyktingbarn. Utbildningen omfattar 1 heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under utbildningsdagen diskuteras arbetsmetoder som skall … Fortsättning