Öppet hus och Drop-in KUI Linköping april 2016

Är ditt drömyrke undersköterska eller barnskötare? Då har vi utbildningen för dig! Kom och prata utbildning inom vård & omsorg och barn & fritid på gymnasial nivå med oss. Vi erbjuder kostnadsfri vuxenutbildning som ökar dina möjligheter till jobb! Du … Fortsättning

Vännäs kommun – Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vännäs kommun att genomföra utbildningen Att åldras med intellektuell funktionsnedsättning för personal verksamma inom omsorgen. Utbildningen omfattar en heldag och består ett teoretiskt avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och autentiska fallbeskrivningar. Under denna utbildning får man ökad kunskap om hur man ger hjälp … Fortsättning

Strömstads kommun – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Strömstads kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation för baspersonal inom omsorgsförvaltningen. Utbildningen omfattar 6 halvdagar. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen ger kunskaper om tillämpning, utformning, professionellt förhållningssätt och … Fortsättning

Stockholms stad – Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad/Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning att genomföra utbildningen Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt för biståndshandläggare inom förvaltningen. Utbildningen omfattar en heldag och belyser biståndshandläggarens roll och möjlighet att arbeta med funktionsbevarande, salutogena mål för att ge bra underlag till utförares … Fortsättning

Danvikshem – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danvikshem att genomföra Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för anställda inom företaget. Utbildningen omfattar en heldag utbildning. Utbildningen ger ökad kunskap om hur du som sjuksköterska kan göra bedömningar som möjliggör snabbare och säkrare prioriteringar. Är du intresserad … Fortsättning

Strömsunds kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Strömsunds kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för sjuksköterskor i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får man ökad kunskap om hur man som … Fortsättning

Växjö kommun – Kontaktmannaskap

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Växjö kommun att genomföra utbildningen Kontaktmannaskap för vård- och omsorgspersonal inom LSS samt Äldreomsorg. Utbildningen omfattar omfattar en halvdagsutbildning för 2 grupper/dag och består av teori blandat med samtal dialog och reflektioner. Denna utbildning syftar till att ge verktyg … Fortsättning

Sala kommun – Social dokumentation LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sala kommun att genomföra Social dokumentation LSS för baspersonal som arbetar inom LSS-verksamhet Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger kunskaper om vad den sociala dokumentationen innebär … Fortsättning