KUI har tecknat avtal för vuxenutbildning i Håbo kommun

Vi är mycket glada över att vi nu har tecknat avtal med Håbo kommun för gymnasial vuxenutbildning inom Barn och fritid samt Vård och omsorg. Utbildningen erbjuds på distans i vår webbaserade lärplattform eller i klassrum via KUI i Stockholm. Resa från Bålsta till KUI … Fortsättning

Stockholms stad – Professionellt medberoende

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Professionellt medberoende för personal som arbetar nära personer med beroendeproblematik inom socialpsykiatri. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under utbildningsdagen belyser vi vad begreppet betyder, hur det uppstod och … Fortsättning

Stockholms stad – Etik och bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Etik och bemötande för omvårdnadspersonal inom LSS-verksamhet i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och gruppövningar Under denna utbildning får du kunskaper om bemötande, professionella samtal samt metoder och … Fortsättning

Stockholms stad – Bemötande vid utmanande beteenden

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Bemötande vid utmanande beteenden för omvårdnadspersonal inom LSS-verksamhet i kommunen. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och övningar att arbeta mellan de 2 kurstillfällena. Personalens bemötande vid svåra beteenden … Fortsättning

Sundbybergs stad – Genomförandeplan för chefer

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sundbybergs stad att genomföra utbildningen Genomförandeplan – en del av den sociala dokumentationen för chefer och dokumentationsansvariga inom kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska … Fortsättning

Storfors kommun – Palliativ vård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Storfors kommun att genomföra utbildningen Palliativ vård för 75 medarbetare som arbetar inom kommunens äldreomsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och autentiska fallbeskrivningar. Utbildningens utgångspunkt är den palliativa vårdfilosofin. Är du intresserad av … Fortsättning

Lidingö stad – Taktil stimulering

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Lidingö stad att genomföra utbildningen Taktil stimulering för personal som arbetar inom funktionsnedsättningsområdet inom kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och är en introduktion i beröring med praktiska övningar blandat med teoretiska avsnitt. Taktil Stimulering är en beröringsmetod som … Fortsättning

Sundbybergs stad – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Äldre-och omsorgsförvaltningen i Sundbybergs stad att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal inom socialpsykiatrin  i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna verksamheter. … Fortsättning

Kils kommun – Palliativ vård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Kils kommun att genomföra utbildningen Palliativ vård för sjuksköterskor inom vård och omsorg i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och autentiska fallbeskrivningar. Utbildningens utgångspunkt är den palliativa vårdfilosofin. Är du intresserad av denna utbildning? … Fortsättning

Omsorg ViCare AB – Yrkessvenska webbutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omsorg ViCare AB att genomföra Yrkessvenska webbutbildning för anställda inom företaget. Hela utbildningen tar ca 4-8 timmar att genomföra beroende på förkunskaper. Utbildningen ger kunskap om ord, begrepp och situationer vanliga inom vård och omsorgsarbete samt … Fortsättning