Hagsätra förskolor – Lekfull matematik

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Hagsätra förskolor fått i uppdrag att genomföra utbildningen Lekfull matematik. Utbildningen genomförs i föreläsningsform och deltar gör pedagoger verksamma inom förkolor i Hagsätra. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen äger rum. Arbetsformen är föreläsning med inslag av övningar … Fortsättning

Boxholms kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Boxholms kommun fått i uppdrag att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre. Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med samtal dialog och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen äger rum. Denna utbildning vänder sig till personal inom … Fortsättning

Upplands Väsby kommun – Samtalsmetodik

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Upplands Väsby kommun fått i uppdrag att genomföra utbildningen Samtalsmetodik. Utbildningens målgrupp är baspersonal inom funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri) och äldreomsorg samt biståndshandläggare. Arbetsformen för utbildningen är föreläsning som genomförs i lokaler som Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller. Exempel på … Fortsättning

Vingåkers kommun – Psykiatri

Vingåkers kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra Psykiatriutbildning. Målgrupp för utbildningen är alla personalkategorier inom psykiatri, primärvård, socialpsykiatri och social omsorg som i sitt arbete möter personer med psykisk störning. Arbetsformen för utbildningen är teori varvat med praktiska … Fortsättning

Upplands väsby kommun – Genomförandeplan

Upplands väsby kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Genomförandeplan – En del av den sociala dokumentationen. Utbildningen vänder sig till baspersonal inom äldreomsorgen. Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med dialog samtal och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen … Fortsättning

Upplands väsby kommun – Samtalsmetodik

Upplands väsby kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Samtalsmetodik. Målgruppen för utbildningen är baspersonal inom funktionsnedsättning (LSS och socialpsykiatri) och äldreomsorg samt biståndshandläggare. Arbetsformen för utbildningen är föreläsning. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där utbildningen äger rum. Exempel på … Fortsättning

Alerta omsorg – Presentationsteknik

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Alerta omsorg fått i uppdrag att genomföra utbildningen Från presentationsteknik till konsten att inspirera. Utbildningen riktar sig till personal inom äldreomsorg/hemtjänst. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen äger rum. Exempel på innehåll i utbildningen: • Kommunikationens och inspirationens … Fortsättning

Aleris omsorg – Demensutbildning grund

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Aleris omsorg fått i uppdrag att genomföra demensutbildning grund för personal inom hemtjänsten. Utbildningen omfattar en hel dag mellan klockan 9.00–16.00. Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med samtal dialog och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen … Fortsättning

Ockelbo kommun – Bemötande och förhållningssätt

Ockelbo kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Bemötande och förhållningssätt. Utbildningen vänder sig till personal inom LSS & Socialpsykiatri. Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med dialog samtal och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där utbildningen äger rum. … Fortsättning

Edsätra vård- och omsorgsboende – Omvårdnad vid BPSD

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Edsätra vård- och omsorgsboende fått i uppdrag att genomföra utbildningen Omvårdnad vid BPSD. Utbildningens målgrupp är personal inom vård och omsorg. Utbildningen genomförs som föreläsning varvad med reflektioner och samtal, samt praktiska övningar och exempel. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller … Fortsättning