Hattstugan Vård & Utbildning AB – Social dokumentation ICF

Hattstugan Vård & Utbildning AB har beställt utbildningen Social dokumentation enligt ICF av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt … Fortsättning

Assistansia AB – Gruppledarutbildning

Assistansia AB har beställt Gruppledarutbildning av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till de som är eller ska bli gruppledare inom hemtjänst alternativt äldreomsorg. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Arbetsformen för utbildningen är föreläsning blandat med reflektioner och … Fortsättning

Vindelns kommun – Dokumentation i journalsystem

Vindelns kommun har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildning i Dokumentation i journalsystem Innehåll: • Hur skriver man • Varför skriver man? • Vad skriver man? • Praktiskt arbete Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg och genomförs som … Fortsättning

Nyinsatt datum Linköping! – Barns inlärning och växande

Utbildningen Barns inlärning och lärande  kommer att genomföras på KompetensUtvecklingsInstitutet i Linköping den 29 november. Utbildningen omfattar tre timmar föreläsning på kvällstid. Om vi kopplar ihop den nya forskningen inom pedagogik- och hjärnforskningen kan vi se vad som är viktigast för barnen … Fortsättning

Nora kommun – Gruppledarutbildning

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Nora kommun fått i uppdrag att genomföra gruppledarutbildning för personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller lokalen där föreläsningen äger rum. Exempel på innehåll i utbildningen: • … Fortsättning

Fyren Vård & Omsorg AB – Ergonomi och förflyttningsteknik

Fyren vård & omsorg har gett Kompetensutvecklinginstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Ergonomi och förflyttningsteknik. Utbildningens målgrupp är Vård och omsorgsbolag som driver hemtjänst i Värmdö kommun. Utbildningen innehåller teoretiska pass blandat med samtal, dialog och reflektioner och genomförs i KUIs … Fortsättning

Östhammars kommun – Professionellt samarbete med föräldrar

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Östhammars kommun fått i uppdrag att genomföra utbildningen Professionellt samarbete med föräldrar. Utbildningens målgrupp förskolepersonal inom kommunen. Arbetsformen för utbildningen är föreläsning och genomförs i lokaler som Kompetensutvecklingsinstitutet tillhandahåller. Exempel på innehåll i utbildningen: • Vad säger … Fortsättning

Vingåkers kommun – Utbildning i sårbehandling

Vingåkers kommun har beställt utbildningen Sårbehandling av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen riktar sig till undersköterskor och sjuksköterskor inom Vingåkers kommun. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Arbetsformen för utbildningen är föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel … Fortsättning

Forshaga kommun – Bemötande vid svåra beteenden LSS

Kompetensutvecklingsinstitutet har av Forshaga kommun fått i uppdrag att genomföra utbildning i att Förebygga och minska utmanande beteende inom LSS. Utbildningens målgrupp är personal vid kommunala eller privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer … Fortsättning