Perstorps kommun – Etik, bemötande och förhållningssätt

Socialförvaltningen vård- och omsorg i Perstorps kommun har beställt utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen riktar sig till baspersonal inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Arbetsformen för … Fortsättning