Västerås stad – Palliativ vård

Västerås stad har av Kompetensutvecklingsinstitutet beställt utbildningen Palliativ vård. Utbildningen riktar sig till vård och omsorgspersonal som arbetar på Herrgärdets servicehus i Västerås. Utbildning i Palliativ vård omfattar 2 halvdagsutbildningar mellan 13.00–16.00. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och … Fortsättning

TioHundraförvaltningen – Taktil stimulans

TioHundraförvaltningen har beställt utbildningen Taktil stimulans av Kompetensutvecklingsinstitutet. Personal inom vård och omsorg samt SoL. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Arbetsformen för utbildningen är teori blandat med praktiska övningar och exempel. Exempel på innehåll i utbildningen: … Fortsättning

Perstorps kommun – Etik, bemötande och förhållningssätt

Socialförvaltningen vård- och omsorg i Perstorps kommun har beställt utbildningen Etik, bemötande och förhållningssätt av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen riktar sig till baspersonal inom äldreomsorg samt omsorg om personer med funktionsnedsättning. Omfattningen är en heldags utbildning mellan 09.00 – 16.00. Arbetsformen för … Fortsättning