Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning – Handledning

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har beställt en utbildning i handledning av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen riktar sig till biståndshandläggare verksamma inom vården. Utbildningen genomförs i lokaler som Uppdragsgivaren tillhandahåller. Arbetsformen för utbildningen är handledning i mindre grupper som består av korta teoripass som blandas … Fortsättning

Absoluta Omsorgen – Basala hygienrutiner

Absoluta Omsorgen har gett Kompetensutvecklingsinstitutet i uppdrag att genomföra utbildningen Basala hygienrutiner. Denna utbildning vänder sig till personal inom vård och omsorg. Omfattningen är en halvdag mellan 13.00 – 16.00. Arbetsformen är föreläsning. Exempel på innehåll i utbildningen: • Basala … Fortsättning

Smedjebackens Kommun – Hur får vi vardagen att fungera?

Smedjebackens kommun har beställt utbildningen Hur får vi vardagen att fungera? av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig förskolepersonal inom kommunen. Utbildning/föreläsningen omfattar 3 timmars föreläsning under kvällstid/eftermiddag. Exempel på innehåll i utbildningen: • Att skapa ett positivt lärandeklimat • Må-bra-känslorna som … Fortsättning

Upplands-bro kommun – Motiverande samtal

Upplands-bro kommun har beställt utbildningen Motiverande samtal av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med förändrings- och motivationsarbete inom t ex socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utbildning i Motiverande samtal steg 1 omfattar 3 dagars utbildning. Heldag innebär … Fortsättning

Al-Zahraa Idealiska Akademi AB – Autism för förskolepersonal

Al-Zahraa Idealiska Akademi AB har beställt utbildning gällande autism för förskolepersonal av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till förskolepersonal samt lärare från F-9. Utbildning omfattar 3 timmars föreläsning och genomförs i lokaler som uppdragsgivaren tillhandahåller. Exempel på innehåll i utbildningen: • … Fortsättning

Tyresö kommun – Mål & Uppföljning av biståndsbeslut

Tyresö kommun har beställt utbildningen Mål & Uppföljning av biståndsbeslut av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till biståndshandläggare inom äldreomsorg, LSS samt socialpsykiatri. Omfattningen är en heldag utbildning mellan 09.00 – 16.00 och genomförs i lokaler som Uppdragsgivaren tillhandahåller. Utbildningen innehåller … Fortsättning

Osby kommun – Webbutbildning LSS

Osby kommun har beställt Webbaserad introduktionsutbildning LSS av Kompetensutvecklingsinstitutet. Utbildningen vänder sig till personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning. Utbildningen Omfattar totalt 7 moduler och gås igenom självständigt av deltagaren och innehåller självrättande test samt ett slutprov. Beräknad tid … Fortsättning

Strömstads kommun – Social dokumentation

Strömstads kommun har beställt utbildningen Social dokumentation. Utbildningen vänder sig till personal inom äldreomsorg. Omfattningen är 2 halvdagar under samma dag – dokumentation utifrån ÄBIC. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel. Exempel på … Fortsättning

Ansökan Yrkeshögskola

Kontakta oss om du vill veta mer om ansökan eller utbildningen KompetensUtvecklingsInstitutet Tanneforsgatan 8 582 24 Linköping 013-474 20 40 yrkeshogskola@kui.se

Absoluta Omsorgen – Hjärt-lungräddning & Första Hjälpen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Absoluta Omsorgen att genomföra föreläsningen Hjärt-lungräddning & Första Hjälpen för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en halvdag med fokus på enkla handgrepp och mycket individuell träning. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i första hjälpen och att utföra … Fortsättning