Väderkvarnens vård- och omsorgsboende – Vitala parametrar

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende att genomföra utbildningen Vitala parametrar för undersköterskor. Utbildning omfattar omfattar en halvdag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Andningsfrekvens –AF, Blodtrycksmätning – BT; Pulsmätning – puls; Är du intresserad … Fortsättning

Håbo kommun – Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Håbo kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet för personal som arbetar inom LSS-verksamhet i Håbo kommun. Utbildning omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger kunskaper om vad … Fortsättning

Förskolan Metapontum AB – HLR & Första hjälpen för Barn

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Förskolan Metapontum AB att genomföra utbildningen HLR & Första hjälpen för Barn för förskolepersonal i Älvsjö Utbildning innehåller teori varvat med mycket praktiska övningar under 3 timmar. Utbildningen ger grundläggande kunskaper i första hjälpen till barn och att utföra hjärt-lungräddning … Fortsättning

Stockholms stad – Psykiatriska diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad, Bromma stadsdelsförvaltning, att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar på psykogeriatrisk avdelning på Mälarbackens vård- och omsorgsboende i Bromma. Utbildning omfattar omfattar en heldag och innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Utbildningen ger ökade kunskaper … Fortsättning

Väderkvarnens vård- och omsorgsboende – SBAR för vård- och omsorgspersonal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Väderkvarnens vård- och omsorgsboende att genomföra utbildningen SBAR för sjuksköterskor och baspersonal inom vård och omsorg. Utbildning omfattar omfattar en halvdag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Med användningen av SBAR, minskar riskerna … Fortsättning

Sala kommun – Psykiatriska diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sala kommun att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för undersköterskor inom kommunal äldreomsorg. Utbildning omfattar omfattar en utbildningsdag för fyra olika grupper. Utbildningen innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Utbildningen ger ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär … Fortsättning