Danvikshem – Sårbehandling

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danvikshem att genomföra utbildningen Sårbehandling för Sjuksköterskor inom Danvikshem. Utbildningen omfattar en heldag och består föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel på patienter med sår; deras problem och behandlingar. Att ta hand om personer med sårskador är … Fortsättning

Stockholms stad – Psykiatriska diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning  i Stockholms stad att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter samt eventuellt ledningspersonal. Utbildningen omfattar två halvdag och består av tteori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Utbildningen ger ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det … Fortsättning

Jönköpings kommun – Anknytning i förskolan

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Jönköpings kommun att genomföra utbildningen Anknytning i förskolan för personal inom Österängens förskoleområde i Jönköpings län. Utbildning omfattar 3 timmar och innehåller föreläsning där teori varvas med praktiska exempel. Under föreläsningen får man ta del av utbildarens egna erfarenheter, reda ut vad … Fortsättning

Nyköpings kommun – Case management

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Nyköpings kommun att genomföra utbildningen Case management för handläggare/behandlare inom missbruksenheten. Utbildning omfattar en heldag och innehåller teoretiskt pass varvas med samtal och reflektioner. Under utbildningen fördjupar man sig i Case management – en empowermentmodell. Är du intresserad av denna … Fortsättning

Oxelösunds kommun – Professionellt medberoende

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Oxelösunds kommun att genomföra utbildningen Professionellt medberoende för personal som arbetar nära personer med beroendeproblematik. Utbildning omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.  Under dagen belyser vi vad begreppet betyder, hur det uppstod och hur det … Fortsättning

Stockholms stad – Behovsbedömning vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Östermalms stadsdelsförvaltning i Stockholms stad att genomföra utbildningen Behovsbedömning vid demenssjukdom för Biståndshandläggare och chefer inom Östermalms stadsförvaltning. Utbildning omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner.  Utbildningen ger verktyg för att bättre kunna … Fortsättning

Sölvesborgs kommun – Salutogent förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sölvesborgs kommun att genomföra utbildningen Salutogent förhållningssätt för personal inom funktionshinderomsorgen i kommunen. Utbildning omfattar en halvdag och innehåller teoretiskt pass varvas med samtal och reflektioner. Utbildningen handlar om hur man kan bidra till att skapa en tillvaro som blir … Fortsättning

Hallstahammar kommun – Utvecklingsprogram för sjuksköterskor

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hallstahammars kommun att genomföra Utvecklingsprogram för sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården för sjuksköterskor i Hallstahammars kommun. Utbildning omfattar 3 heldagar och innehåller föreläsningar blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Detta är ett utvecklingsprogram som riktar … Fortsättning