Pajala kommun – Psykiatriska diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Pajala kommun att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för sjuksköterskor i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Utbildningen ger ökade kunskaper om dessa diagnoser, vad det innebär att leva med dem … Fortsättning

Vivida Assistans AB – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vivida Assistans AB att genomföra utbildningen Epilepsi för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under den här utbildningen får man aktuell kunskap om … Fortsättning

Södertälje kommun – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Södertälje kommun att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal inom LSS i kommunen. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och övningar att arbeta mellan de två kurstillfällena. Denna utbildning ger kunskap om … Fortsättning

Kvalita Assistans – Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Gävle kommun att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger bland annat kunskaper om styrdokument och regelverk, salutogent och … Fortsättning

Nytt utbildningskoncept – Migration i förskolan

2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt stora förluster och traumatiska händelser, som präglar dem djupt – och i flera generationer framöver. … Fortsättning