Södertälje kommun – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Södertälje kommun att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal inom LSS i kommunen. Utbildningen omfattar två heldagar och innehåller föreläsning varvat med reflektion och dialog, fallbeskrivningar och övningar att arbeta mellan de två kurstillfällena. Denna utbildning ger kunskap om … Fortsättning

Kvalita Assistans – Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Gävle kommun att genomföra utbildningen Psykiatriska diagnoser för personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildningen omfattar en heldag och består av teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Utbildningen ger bland annat kunskaper om styrdokument och regelverk, salutogent och … Fortsättning

Nytt utbildningskoncept – Migration i förskolan

2016 befann sig fler än 60 miljoner människor på flykt i världen. De nyanlända familjer och de ensamkommande som kommer till Sverige har ofta upplevt stora förluster och traumatiska händelser, som präglar dem djupt – och i flera generationer framöver. … Fortsättning