Från samtalsteknik till samtalskonst – Stockholm stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Skärholmens stadsdelsförvaltning i Stockholm stad, att genomföra utbildningen Från samtalsteknik till samtalskonst för personal som arbetar som anhörigstöd. Utbildningen omfattar en heldag mellan 09.00-16.00 och innehåller sammanfattning av tidigare utbildningar och erfarenhetsdelning med syfte att skapa sammanhang och … Fortsättning

Stockholms stad – Utbildning i MS – Multipel Skleros

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen MS – Multipel skleros för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en heldag och genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal på Medborgarplatsen 25 i Stockholm. Utbildningen tar bland annat upp: • Vad är MS? • Vilka … Fortsättning

Stockholms stad – LSS för handläggare

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen LSS för handläggare inom verksamhetsområdet funktionsnedsättning och socialpsykiatri Utbildningen omfattar 2 utbildningsdagar per grupp med max 40 personer/tillfälle Målet med utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med … Fortsättning

Stockholms stad – Handläggning och dokumentation inom SOL

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildning gällande Handläggning & dokumentation inom SOL. Utbildningen omfattar 2 utbildningsdagar per grupp med max 40 personer/tillfälle. Målet med utbildningen är att stärka en rättssäker och likställd handläggning med hög … Fortsättning

Ödeshögs kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ödeshögs kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2 – för sjuksköterskor i kommunen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Utbildningen tar upp Yrkesrollen, Funktionsnedsattas villkor i samhället … Fortsättning

Stockholms stad – Grundutbildning ALS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen ALS – för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en heldag. Exempel Innehåll • Konsekvenser i vardagen för den enskilde med diagnos ALS • Vad är ALS? • Fakta • Symptom & symtomlindring Är … Fortsättning

Gävle kommun – Psykiatriska Diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Gävle kommun att genomföra utbildningen Psykiatriska Diagnoser för personal verksamma på stödboenden för alkohol/drog missbrukare. Utbildningen omfattar en heldag och består av teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Utbildningen får du grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan drabba … Fortsättning

Stockholms stad – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildning i Epilepsi för alla yrkesområden, chefer och medarbetare. Utbildningen omfattar 2 halvdagar och genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokaler på Medborgarplatsen 25. Exempel på innehåll i utbildningen: Innehåll • Vad är … Fortsättning

Nybro kommun – Behovsbedömning vid demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Nybro kommun att genomföra utbildningen Behovsbedömning vid demenssjukdom för biståndshandläggare som kommer i kontakt med personer som har demenssjukdom. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass varvat med övningar och diskussioner. Utbildningen tar bland annat upp: • Teoretisk … Fortsättning

Stockholms stad – Social dokumentation

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Socialförvaltningen i Stockholms stad att genomföra utbildningen Social dokumentation. Utbildningen omfattar 2 dagar per grupp, max 40 personer, och genomförs i KompetensUtvecklingsInstitutets utbildningslokal på Medborgarplatsen 25. Exempel på innehåll: – Lagar som styr sociala omsorgens arbete – … Fortsättning