KompetensUtvecklingsInstitutet har beviljats fem nya yrkeshögskoleutbildningar

Idag (26 januari) offentliggjorde Myndigheten för Yrkeshögskolan resultatet för årets ansökningar av yrkeshögskoleutbildningar. KompetensUtvecklingsInstitutet fick det glädjande beskedet att vi beviljats fem yrkeshögskoleutbildningar inom Hälso- och sjukvård samt socialt arbete i Östergötland, Södermanland, Västmanland och Uppsala. Utbildningarna är efterfrågade av … Fortsättning

Personcentrerad omvårdnad enligt Naomi Feils – Stockholms stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har av Stochkholms stad fått i uppdrag att genomföra utbildningen Personcentrerad omsorg enligt Naomi Feils, för Undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och … Fortsättning

Varbergs familjeassistans – Assistentutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Varbergs familjeassistans ek. förening att genomföra assistansutbildning för personal som arbetar inom LSS verksamhet, främst till personer som arbetat som personlig assistent under mindre än ett år. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som … Fortsättning

Hammarö kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hammarö kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre, för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på: • Grundläggande kunskaper om … Fortsättning

Upplands-bro kommun – Psykisk ohälsa/Grundläggande psykiatri

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Upplands-bro kommun att genomföra utbildning i Psykisk ohälsa/Grundläggande psykiatri för personal inom LSS på grupp och servicebostäder. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på: • Grundläggande kunskaper om … Fortsättning

Jönköpings län – Social dokumentation ICF

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Jönköpings län att genomföra utbildningen Social dokumentation enligt ICF, för chefer inom äldreomsorgen. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på: • Syftet med social dokumentation • Processinriktade … Fortsättning

Lifecenter AB – Barns inlärning och lärande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Lifecenter AB att genomföra utbildningen Barns inlärning och lärande, för personal som arbetar inom förskola. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på: • Hur får vi ihop … Fortsättning

Lidköpings kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Lidköpings kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1, för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar på: • Allmänt om inspektion, auskultation, perkussion, palpation och praktisk tillämpning • … Fortsättning

Work for you – Lösningsbyggande arbetssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Work for you i Sverige AB att genomföra Utbildning gällande Lösningsbyggande arbetssätt för Jobbkonsulter/ studie– och yrkesvägledare m.fl. Utbildningen omfattar 2 halvdagar utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar på: • Grundläggande principer och … Fortsättning

Varbergs kommun – Salutogent värdegrundat förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Varbergs kommun att genomföra utbildningen Salutogent värdegrundat förhållningssätt för personal som arbetar inom LSS verksamhet, socialpsykiatri samt äldreomsorg Utbildningen genomförs i föreläsningsform omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat … Fortsättning