Luna fritid söder – Social dokumentation LSS verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Luna fritid söder att genomföra utbildningen Social dokumentation LSS verksamhet för bas-personal som arbetar inom LSS-verksamhet. Utbildning Social dokumentation innefattar 1 dags utbildning mellan 09.00-16.00 Utbildningen tar bland annat upp: • Personakt och genomförandeplan som grund • Syftet … Fortsättning

Habo kommun – Hissad och dissad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Habo kommun att genomföra utbildningen Hissad och dissad för förskolechefer, förskolelärare samt barnskötare i kommunen. Utbildningen omfattar en föreläsning på 3h samt arbetsuppgifter att jobba med efteråt om detta önskas. Utbildningen tar bland annat upp Att granska sitt … Fortsättning