Ljusdals kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Ljusdals kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre, för personal som arbetar inom äldreomsorg, hemtjänst och funktionshinderområdet. Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller. Exempel på Innehåll Grundläggande kunskaper om psykiska … Fortsättning

Jokkmokks kommun – Yrkessvenska webbutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Jokkmokks kommun att tillhandahålla webbutbildning i yrkessvenska för vård- och omsorgspersonal. Utbildningen riktar sig främst till personal som inte har svenska som modersmål men jobbar inom vård- och omsorg på äldreboende eller inom hemtjänst. Utbildningen omfattar 4 … Fortsättning

Bjurholms kommun – Undersköterskans kliniska bedömning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Bjurholms kommun att genomföra assistansutbildning för undersköterskor inom Bjurholm och Åsele kommun. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs i lokaler som KUI tillhandahåller och fokuserar bland annat på: Bedömning av medvetandegrad Andning och andningssvårigheter Bedömning av hjärta och … Fortsättning

Yrkeshögskoleutbildningar för dig som arbetar inom vård och omsorg

KUI yrkeshögskola ger dig specialistkompetens som efterfrågas i dagens och morgondagens sjukvård. Vi matchar arbetslivets behov av kompetens och leder till jobb. Specialistundersköterska Multisjuka äldre Omfattning: 200 yh-poäng, 80 veckor, halvfart, 2 år Studieorter: Eskilstuna, Uppsala, Linköping Studieform: Distans med fysiska träffar … Fortsättning