Täby kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Täby kommun att genomföra utbildningen  Psykisk ohälsa hos äldre för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar två halvdagsutbildningar och innehåller teori blandat med dialog och  reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar som kan … Fortsättning

Stockholms stad – Att arbeta behovsstyrt enl IBIC

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra introduktionsutbildningen Att arbeta behovsstyrt enl IBIC för chefer, kvalitetsutvecklare och ansvariga för dokumentation främst från utförarsidan. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner. Under denna utbildning … Fortsättning

Göteborgs stad – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Göteborgs stad att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre för personal som arbetar inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller föreläsning/teori blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna grundläggande kunskaper … Fortsättning

Stockholms stad – Förvärvad hjärnskada

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Förvärvad hjärnskada för chefer och baspersonal inom alla yrkesgrupper. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, övningar och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om vilka … Fortsättning

Viktoraigården äldreboende – Hur bemöter man hot & våld?

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Viktoriagården äldreboende  att genomföra utbildningen Hur bemöter man hot & våld för personal som arbetar  inom någon form av vård- och omsorgsverksamhet. Utbildningen omfattar en heldagsutbildning och innehåller såväl teoretisk genomgång, reflektion samt praktiska övningar och exempel från deltagarnas … Fortsättning

Södertälje kommun – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Södertälje kommun att genomföra utbildningen Epilepsi för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal och reflektioner. Under den här utbildningen får deltagarna aktuell kunskap om epilepsi och … Fortsättning

Stenungssunds kommun – Rehabiliterande förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stenungssunds kommun att genomföra utbildningen Rehabiliterande förhållningssätt för personal som arbetar inom vård och omsorg i Stenungssunds kommun. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning med teoretiska pass, strukturerad dialog, erfarenhetsutbyte, arbete med fallbeskrivningar samt reflektion. Denna … Fortsättning

Huddinge kommun – Sårvård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Huddinge kommun att genomföra utbildningen Sårvård för sjuksköterskor som jobbar inom Huddinge kommun. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel på patienter med sår; deras problem och behandlingar. Under dagen … Fortsättning

Stockholms stad – Affektiva diagnoser

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Affektiva diagnoser för personal som arbetar på en gruppbostad. Föreläsningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med praktiska övningar, diskussion och exempel. Under denna utbildning får deltagarna grundläggande kunskaper … Fortsättning