Stockholms stad – Genomförandeplan -en del av den sociala dokumentationen SoL

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Genomförandeplan -en del av den sociala dokumentationen SoL gruppledare på boenden för hemlösa. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass varvade med dialog, gruppsamtal, praktiska övningar och reflektion som ger pedagogiska metoder för … Fortsättning

Orust kommun – Att arbeta som boendestödjare

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Orust kommun att genomföra utbildningen Att arbeta som boendestödjare för personal inom hemtjänsten. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som varvas med samtal och reflektioner. Den här utbildningen ger deltagarna kunskap och inspiration att utveckla sin arbetsroll som … Fortsättning

STIL – HLR & Första hjälpen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av STIL att genomföra utbildningen HLR & Första hjälpen för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori som varvas med många praktiska övningar. Den här utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen och … Fortsättning

Botkyrka kommun öppnar ansökan till Komvux fram till den 31 juli

Botkyrka kommun öppnar ansökan igen till våra utbildningar. De kommer att ha kontinuerlig antagning till augustistarten ända fram till den 31 juli. Så här ansöker du Våra utbildningar Undersköterska, Vård- och omsorgsutbildningen Stockholm Barn- och fritidsutbildningen Stockholm Friskvård- och hälsoutbildningen, Stockholm … Fortsättning

Varbergs kommun – Salutogent värdegrundat förhållningssätt

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Varbergs kommun att genomföra utbildningen Uppföljningsdag i Salutogent värdegrundat förhållningssätt för personal inom Varbergs kommun som tidigare gått utbildningen. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Den här utbildningen ger deltagarna kunskap om hur man … Fortsättning

Kursen Bemötande vid svåra beteenden byter namn

Kursen Bemötande vid svåra beteenden byter namn till Lågaffektivt bemötande. Vi byter namn för att tydliggöra innehållet, fokus är på lågaffektivt bemötande. Innehåll – Lågaffektivt bemötande Lågaffektivt bemötande Struktur – att ge förutsägbarhet Att skapa ordning i kaos Kommunikation – att förstå … Fortsättning

Västerås stad- Psykisk ohälsa inom LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Västerås stad att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos personer inom LSS-verksamhet för personal som arbetar inom LSS, personlig assistans och primärvården. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori som varvas med samtal och reflektioner. Den här utbildningen ger … Fortsättning

Omsorg ViCare – Psykisk ohälsa

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Omsorg ViCare AB att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa för personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori som varvas med samtal och reflektioner. Den här utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om psykiska sjukdomar … Fortsättning

Vuxenutbildning Komvux Västerås

Vill du arbeta med människor? KUI erbjuder gymnasial yrkesutbildning (Komvux) för dig som bor i Västerås stad I samarbete med Västerås stad erbjuder vi gymnasial yrkesutbildning (komvux) som ökar dina möjligheter till arbete inom vård och omsorg eller förskola och fritidsverksamhet. Välkommen att söka till … Fortsättning