Optimal Assistans – Lågaffektivt bemötande

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Optimal Assistans i Göteborg AB att genomföra utbildningen Lågaffektivt bemötande för personal inom personlig assistans. Utbildningen omfattar en heldag innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar baserade på verkliga fall och utrymme att diskutera situationer i egna … Fortsättning

SMIL – Utbildning i MS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av SMIL att genomföra utbildningen MS – Multipel Skleros för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en halvdag och består av teori blandat med reflektioner och samtal. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om MS och de konsekvenser som … Fortsättning

Alba-Camp – Diagnoser LSS & HVB

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Alba-Camp att genomföra utbildningen Diagnoser LSS & HVB för personal inom teamet på Alba-Camp. Utbildningen omfattar en heldag innehåller teoretiska pass blandat med praktiska övningar, diskussioner och exempel. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om olika diagnoser, vad … Fortsättning

Värnamo kommun – SSK Kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Värnamo kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar en heldag och består av föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får deltagarna ökad kunskap om … Fortsättning

Norlandia Care AB – Gruppledarutbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Norlandia Care AB att genomföra utbildningen Gruppledarutbildning för gruppledare inom Norlandia Care AB. Utbildningen omfattar två heldagar samt en uppföljningsdag och består av teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Denna gruppledarutbildning stärker och utvecklar rollen som gruppledare. Deltagarna får både faktakunskaper … Fortsättning