Stockholms Trygghetsjour – Ergonomi & Förflyttningsteknik

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms Trygghetsjour att genomföra utbildningen Ergonomi & Förflyttningsteknik för undersköterskor som jobbar i en jourpatrull. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under utbildningen går vi igenom grundläggande kring anatomi och ergonomi, … Fortsättning

Tierps kommun – Sårbehandling

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tierps kommun att genomföra utbildningen Sårbehandling för sjuksköterskor inom Tierps kommun. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt många exempel på patienter med sår; deras problem och behandlingar. Under utbildningen får … Fortsättning

Nora kommun – Motiverande samtal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Nora kommun att genomföra utbildningen Motiverande samtal för personal inom funktionsstöd. Utbildningen omfattar tre heldagar och innehåller föreläsning med praktiska övningar och möjlighet till återkoppling. Under utbildningen får deltagarna kunskaper i hur man med ett empatiskt och respektfullt förhållningssätt åstadkomma … Fortsättning

KUI är nu ett auktoriserat utbildningsföretag via Almega Utbildningsföretagen

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) har blivit godkända enligt Almega Utbildningsföretagens kriterier för kvalitetsauktorisation och det är vi mycket glada för. Det betyder att vi uppfyller de högt ställa krav som Utbildningsföretagen ställer på sina medlemmar för att erhålla kvalitetsauktorisation. Almega Utbildningsföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för företag … Fortsättning

Karlstads kommun – Bemötande vid självskadebeteende

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Karlstads kommun att genomföra utbildningen Bemötande vid självskadebeteende för personal som arbetar med kunder i olika åldrar med en låg utvecklingsnivå. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, frågeställningar och  reflektioner. Under utbildningen får deltagarna … Fortsättning

Region Kronoberg – Samvetsstress & Compassion inom vård & omsorg

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Region Kronoberg att genomföra utbildningen Samvetsstress och compassion för personal som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under utbildningen får deltagarna kunskap i … Fortsättning

Vingåkers kommun – Handledning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vingåkers kommun att genomföra Handledning för gruppledare på IFO i Vingåker. Handledningen omfattar tre tillfällen på ca tre timmar per gång. Målet med handledning är att få personlig och professionell utveckling, ökad arbetstillfredsställelse, förbättrat samarbete och kvalitet … Fortsättning

Region Kronoberg – Våld i nära relationer

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Region Kroroberg att genomföra utbildningen Våld i nära relationer för baspersonal från utförare av äldreomsorg, vilket innebär hemtjänst och särskilt boende. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller en föreläsning. Under denna utbildning får deltagarna en djupdykning i många … Fortsättning

Region Kronoberg – Hedersrelaterat våld

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Region Kronoberg att genomföra utbildningen Hedersrelaterat våld för personal inom vård och omsorg samt socialtjänst. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna kunskap om vad hedersrelaterat våld och … Fortsättning

Föräldrakooperativet Lindblomman – Barn idag

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Föräldrakooperativet Lindblomman att genomföra utbildningen Barn i dag för barnskötare, förskollärare, förskolechefer och övrig personal inom förskolan. Utbildningen omfattar en föreläsning innehåller teori. Under denna föreläsning för deltagarna kunskap om dagens situation (samhälle) och de senaste forskningsrönen … Fortsättning