Edsätra vård- och omsorgsboende – Palliativ vård

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Edsätra vård- och omsorgsboende att genomföra utbildningen Palliativ vård för personal inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och autentiska fallbeskrivningar Under denna utbildning får deltagarna fördjupande kunskaper om palliativ vårdfilosofi och … Fortsättning

Stockholms stad – Språk & Kommunikation i den sociala dokumentationen

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Språk & Kommunikation i den sociala dokumentationen för personal som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar två halvdagar och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och diskussion samt praktiska övningar och exempel. … Fortsättning

Forshaga kommun – Autism

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Forshaga kommun att genomföra utbildningen Autism för personal vid kommunala eller privata gruppboenden, korttidshem, dagliga verksamheter och andra miljöer där man arbetar med personer med funktionshinder. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. … Fortsättning

Salems kommun – Professionellt bemötande och professionella samtal

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Salems kommun att genomföra utbildningen Professionellt bemötande och professionella samtal för personal inom förskola och skola. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en föreläsning. Utbildningen syftar till att underlätta deltagarnas samarbete med föräldrar och bidrar med konkreta redskap … Fortsättning

Hyllie Park – Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enl. IBIC

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hyllie Park äldreboende att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt som kontaktman enligt IBIC för omvårdnadspersonalen inom SoL – äldreomsorgen. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, övningar och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna kunskap och verktyg för … Fortsättning

Jobbex AB – Epilepsi

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Jobbex AB att genomföra utbildningen Epilepsi för personal som arbetar inom verksamhetsområdet funktionshinder. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under den här utbildningen får deltagarna aktuell kunskap om epilepsi och handlingsberedskap för … Fortsättning

Hagfors kommun – Undersköterskans kliniska bedömning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hagfors kommun att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning för undersköterskor inom vård och omsorg.  Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som varvas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och filmvisning. Under utbildningen får deltagarna lära sig noggranna … Fortsättning

Sollentuna kommun – Barn idag

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Sollentuna kommun att genomföra utbildningen Barn idag för barnskötare, förskollärare, förskolechefer och övrig personal inom förskolan. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller en föreläsning. Under denna föreläsning för deltagarna kunskap om dagens situation (samhälle) och de senaste forskningsrönen … Fortsättning

Stockholms stad – Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Behovsbedömning hos personer med demenssjukdom för biståndshandläggare inom Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Utbildningen omfattar en två heldagsutbildningar och innehåller teoretiska pass varvat med övningar och diskussioner. I de Nationella Riktlinjerna för vård och omsorg vid … Fortsättning