Specialistundersköterska Multisjuka äldre finns nu även i Stockholm

KompetensUtvecklingsInstitutet har blivit beviljade att starta upp YH-utbildningen Specialistundersköterska Multisjuka äldre i Stockholm från och med hösten 2019. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar som undersköterska inom äldreomsorgen. Du studerar på distans med fysiska träffar på KompetensUtvecklingsInstitutet Medborgarplatsen. Sedan … Fortsättning

Landstinget Blekinge och Karlskrona – Hot och våld

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Landstinget Blekinge att genomföra utbildningen Hot och våld för personal inom akuten och ambulansen. Utbildningen omfattar fyra timmar per grupp och består av teori blandat med samtal, fallbeskrivningar och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om hur man … Fortsättning

Danvikshem – Undersköterskans kliniska bedömning steg 2

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Danvikshem att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning steg 2 för undersköterskor på Danvikshem. Utbildningen omfattar en heldag var och innehåller teori som varvas med praktiska övningar, fallbeskrivningar och filmvisning. Under utbildningen får deltagarna lära sig fortsatt … Fortsättning

Eskilstuna kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 2 för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar en heldag och består föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får deltagarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper … Fortsättning

Eskilstuna kommun – Social dokumentation enligt ICF

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Eskilstuna kommun att genomföra utbildningen Social dokumentation enligt ICF för utvecklare, enhetschefer, kvalitetssäkringssamordnare inom äldreomsorg, LSS och socialpsykiatri inom Eskilstuna kommun Utbildningen omfattar en hel dags utbildning. Utbildningen innehåller föreläsning blandat med reflektioner, samtal och … Fortsättning

Mönsterås kommun – Stroke

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra utbildningen Stroke för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna ökad kunskap om insjuknande, akut omhändertagande, medicinsk behandling, rehabilitering och omvårdnad för … Fortsättning

Mönsterås kommun – MS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Mönsterås kommun att genomföra utbildningen MS  för personliga assistenter. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om MS och de konsekvenser som funktionshindret kan medföra. Man får … Fortsättning

Så här ansöker du till våra yrkesutbildningar i Växjö

KompetensUtvecklingsInstitutet (KUI) bedriver gymnasial vuxenutbildning på uppdrag av Växjö kommun. Du ansöker till våra yrkesutbildningar via kommunens webbansökan. Det är Växjö kommun som avgör om du blir beviljad en plats. Du kan studera på distans eller i klassrum, hel- eller deltid och du kan kombinera … Fortsättning

Attendo Sverige – Undersköterskans kliniska bedömning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Attendo Sverige att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning för undersköterskor inom vård- och omsorg/hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldag var och innehåller teori blandat med praktiska övningar, dialog och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna lära sig noggranna och … Fortsättning

Stockholms stad – Uppföljning personcentrerad omvårdnad 2019

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Uppföljning personcentrerad omvårdnad 2019 för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorg som möter personer med demenssjukdom och kognitiv svikt. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori, filmvisning, dialog varvat med reflektion, gestaltande … Fortsättning