Linköpings kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1+2

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Linköpings kommun att genomföra utbildningarna Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 + 2 för sjuksköterskor. Utbildningarna omfattar två heldagar och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under dessa utbildningar får deltagarna ökade … Fortsättning

Barnskötare Lärlingsutbildning i Växjö

Barnskötare Lärlingsutbildning – för dig som vill arbeta som barnskötare inom förskole- och fritidsverksamhet. Den största delen av utbildningen sker på en arbetsplats där du har en handledare som stöttar dig. Du får arbetslivserfarenhet och möjlighet att knyta viktiga kontakter … Fortsättning

Undersköterska Lärlingsutbildning Växjö

Det finns ett stort behov av utbildad personal inom vård och omsorg. Vård och omsorg Lärlingsutbildning passar dig som vill lära dig ett yrke genom praktiskt arbete på en arbetsplats. Du får kompetens att arbeta som exempelvis undersköterska, personlig assistent, … Fortsättning

Hagfors kommun – Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hagfors kommun att genomföra utbildningen Sjuksköterskans kliniska bedömning steg 1 för sjuksköterskor. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner och samtal samt praktiska övningar och exempel. Under denna utbildning får deltagarna ökad kunskap om hur … Fortsättning

Hagfors kommun – Undersköterskans kliniska bedömning steg 1

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hagfors kommun att genomföra utbildningen Undersköterskans kliniska bedömning för undersköterskor. Utbildningen omfattar en heldag var och innehåller teori blandat med praktiska övningar, dialog och reflektioner. Under utbildningen får deltagarna lära sig noggranna och systematiska metoder för … Fortsättning

Södertälje kommun – Psykoser & bemötande av kriminella

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Södertälje kommun kommun att genomföra utbildningen Psykoser & bemötande av kriminella för medarbetare inom kommunal omsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori blandat med dialog, diskussioner och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om olika former av personlighetsstörningar och … Fortsättning

Vallentuna kommun – Psykisk ohälsa LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Vallentuna kommun kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa LSS för all personal som arbetar inom LSS, personlig assistans och ledsagning med kunder med fysiska funktionsnedsättningar eller NPF kopplad till psykisk ohälsa. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller … Fortsättning

Undersköterska yrkesutbildning Växjö

Du som arbetar eller vill arbeta inom vården men saknar formell utbildning har nu möjlighet att utbilda dig. Du kan kombinera arbete och studier utifrån dina egna förutsättningar. En individuell studieplan gör du tillsammans med utbildningsanordnaren. Du kan studera på … Fortsättning

Blekinge landsting – Hot och våld

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Blekinge landsting att genomföra utbildningen Hot och våld för personal vid medicinkliniken på Karlshamns sjukhus. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller teori blandat med samtal, fallbeskrivningar och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna kunskaper om hur de kan förebygga … Fortsättning