Stockholms stad – Anknytning i förskolan

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stockholms stad att genomföra utbildningen Anknytning i förskolan för personal inom förskolan Kungsholmens sdf. Utbildningen omfattar en halvdag  och innehåller en teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna ta del av utbildarens egna … Fortsättning

Iftin Assistans och omsorg AB – Utbildning för baspersonal inom LSS

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Iftin Assistans och omsorg AB att genomföra en utbildning för baspersonal inom LSS.  Respektive utbildning omfattar en halvdag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, reflektioner och praktiska övningar. Innehåll Basala hygienrutiner Basala hygienrutiner Multiresistenta bakterier Smitta … Fortsättning

Arvidsjaurs kommun – Rehabiliterande förhållningssätt äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arvidsjaur kommun att genomföra utbildningen Rehabiliterande förhållningssätt för personal som arbetar inom vård och omsorg. Utbildningen omfattar 1,5 dag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, dialoger och erfarenhetsutbyte. Denna utbildning ger ökad kunskap om rehabilitering och … Fortsättning

Uppsala kommun – Mål & uppföljning av biståndsbeslut

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Uppsala kommun att genomföra utbildningen Mål och uppföljning av biståndsbeslut för biståndshandläggare inom äldreomsorg. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller teori som varvas med dialog, erfarenhetsutbyte och praktiska övningar. Under denna utbildningsdag utforskar vi olika typer av mål, olika synsätt … Fortsättning

Falkenbergs kommun – Psykisk ohälsa hos äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa hos äldre för personal inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningen omfattar en heldag och innehåller en teoretiska pass blandat med dialog och reflektioner. Under denna utbildning får deltagarna grundläggande kunskaper om … Fortsättning

Hagfors kommun – Basutbildning omvårdnad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Hagfors kommun att genomföra Basutbildning omvårdnad för vårdpersonal inom kommunen. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåll tas fram i samråd med utbildaren. Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden … Fortsättning

Färdig undersköterska nöjd med KUI

Kenneth Brehmer har läst Vård- och omsorgsutbildningen i Västerås och är precis färdigutbildad undersköterska med inriktning socialt behandlingsarbete.

Studiemässa Linköping 21 mars 2019

Välkommen på Studiemässan i Linköping den 21 mars 2019. Vi på KompetensUtvecklingsInstitutet är på plats och berättar om våra yrkeshögskoleutbildningar Specialpedagog samt Specialistundersköterska Multisjuka äldre som startar till hösten 2019 i just Linköping. Varmt välkommen till studiemässan! Datum: 21 mars 2019 Tid: 11.00-14.00 … Fortsättning