Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS) – Daglig Verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Daglig Verksamhet att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC (SOL+LSS), för personal inom daglig verksamhet. Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via Teams. Utbildningen fokuserar bland annat … Fortsättning

Psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet – Daglig Verksamhet

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arbetsmarknads- och Vuxenutbildningsförvaltningen inom Daglig Verksamhet att genomföra utbildningen Psykisk ohälsa inom LSS-verksamhet, för personal inom daglig verksamhet. Utbildningen omfattar en heldags utbildning, genomförs digitalt via teams. Utbildningen fokuserar bland annat på: Grundläggande kunskaper … Fortsättning

Värdegrund, bemötande & förhållningssätt – Norrtälje kommun

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Tiohundraförvaltningen i Norrtälje kommun att genomföra utbildningen Värdegrund, bemötande & förhållningssätt, för skötare som jobbar inom socialpsykiatrins boende inom TioHundra. Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via teams. Utbildningen fokuserar bland annat … Fortsättning

Motiverande samtal, fördjupning – Lidingö Stad

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Stöd och Omsorgsförvaltningen i Lidingö Stad att genomföra utbildningen Motiverande samtal – fördjupning, för arbets-och studiecoacher inom socialpsykiatrin. Utbildningen omfattar en heldags utbildning och genomförs digitalt via MS Teams. Utbildningen fokuserar bland annat på: … Fortsättning

YH-utbildningar som startar augusti 2021

YH-utbildningar som startar augusti 2021 Har du yrkeserfarenhet inom Vård och omsorg eller Förskola? Är du redo för nästa steg? Ansökan är öppen 10 feb–5 maj till studiestarten augusti 2021. Välkommen med din ansökan! Våra YH-utbildningar ger dig specialistkompetens som … Fortsättning

Tilldelning KompetensUtvecklingsInstitutets yrkeshögskola

KompetensUtvecklingsInstitutet beviljas 4 utbildningar och sammanlagt 375 studieplatser. Vi är glada att meddela att Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat KUI fyra YH-utbildningar med första starten i augusti 2021. Detta innebär att vi startar upp: Specialistundersköterska Psykiatri i Linköping/Eskilstuna. Stödpedagog kommer … Fortsättning

KUIs samarbete med Arbetsförmedlingen i Stockholms stad

Nu kan du validera dina yrkeskunskaper hos KUI via Arbetsförmedlingen Du som är registrerad hos Arbetsförmedlingen i Stockholms stad och har arbetslivserfarenhet från vård och omsorg kan nu validera dina yrkeskunskaper hos oss på KUI. Ansökan om validering går via … Fortsättning