Absoluta Omsorgen – Omvårdnadsutbildning gällande kateter och munhälsa

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Absoluta Omsorgen att genomföra Omvårdnadsutbildning gällande kateter och munhälsa för vårdpersonal inom kommunen. Utbildningen omfattar en halvdag och innehåll tas fram i samråd med utbildaren.

Ämnet vård och omsorg har sin grund i praktiskt arbete men också i vetenskapliga ämnesområden som vårdvetenskap och socialt arbete. Ämnet behandlar vård- och omsorgsarbete ur ett helhetsperspektiv, där människors totala livssituation är det centrala snarare än sjukdom eller funktionsnedsättning.

  • Åldrandet och åldrandets normala förändringar; fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt
  • Vanliga riskområden för äldre; orsak, bedömning, förebyggande åtgärder
  • Inkontinens, UVI
  • Skötsel av kateter
  • Munhälsa och munhygien
Läs mer om grundkonceptet Munhälsa

Är du intresserad av denna utbildning?

Kontakta oss för mer information och offert
Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››