Aleris AB – Svenska traditioner och högtider

kultur-tradition-aldreomsorgen-utbildning

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Aleris AB att genomföra utbildningen Svenska traditioner och högtider för måltidscoacher inom äldreomsorg och hemtjänst.

Utbildningen omfattar en halvdag och innehåller kort teoretisk genomgång av högtidernas och helgdagarnas bakgrund. Presentation av sedvänjor, måltider samt musik i samband med högtider samt helger. Förslag och idéer till aktiviteter som anknyter till högtiderna samt helgerna.

Under utbildningen får deltagarna lära sig bakgrunden till de svenska traditionerna och får praktiska tips och idéer till hur de kan följa och arbeta med årstider och årets högtider i gemenskap med de äldre. Utbildningens syfte är att deltagarna ska kunna skapa ”guldstunder” för de äldre genom att använda musik, mat och aktiviteter som knyter an till högtiderna.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››