Älvsbyns kommun – Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Älvsbyns kommun att genomföra utbildningen Att arbeta behovsstyrt enligt IBIC för personal som jobbar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Stöd- och gruppboende enligt SoL och LSS.

Utbildningen är en heldag och innehåller teoretiska pass blandat med dialog, samtal, övningar och reflektioner.

Under denna utbildning får du kunskap och verktyg för att stärka din kompetens inom IBIC och arbeta med detta i verksamheten. Målet med IBIC är att individen får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt i hela landet och att individen får möjlighet att stärka sina egna resurser avseende genomförande av aktiviteter och delaktighet.

 

Läs om liknande koncept

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››

Denna utbildning