Ansökan öppen 4 maj – 29 maj 2020 till yh-kursen Livsstil, hälsofrämjande och mångfald 10 yh-poäng

Livsstil, hälsofrämjande och mångfald 10 yh-poäng

Studieperiod: 4 maj – 29 maj 2020
Omfattning: 
10 yh-poäng, 4 veckor, halvfart
Studieform: Distans med fysiska träffar
Studieorter: Linköping
Ansökan: Ansökan öppen till och med 12 april 2020

Målet med kursen är att ge den studerande specialiserad kunskap, kompetens och färdigheter i att vara ett pedagogiskt stöd utifrån ett salutogent och lösningsinriktat arbetssätt i syfte att skapa delaktighet och möjlighet för brukaren att vara en aktiv person i sitt eget liv. Den studerande får färdighet i att ta hänsyn till människan i samhället utifrån begreppen normkritik, övergrepp, utsatthet självskada, missbruk. Kursen ger också kunskap om kost och motionens betydelse för att främja ett hälsosamt liv och färdighet att applicera kunskapen i mötet med brukaren.

Läs mer om kursen ›› Gör en intresseanmälan ››