Ansökan öppen till Yh-utbildningen Välfärdsteknik inom vård och omsorg

Vård och omsorg blir allt mer digitaliserad och därmed ökar även behovet av kompetensutveckling av personal i Välfärdsteknik i vård och omsorg för att bedriva en kvalitetssäker vård och omsorg framöver. Ny teknik möjliggör nya arbetssätt samt utveckling av kvaliteten inom vård och omsorg samt ger bättre förutsättningar att använda resurserna mest effektivt. Till hösten 2020 startar vi två utbildningar – en med inriktning Äldreomsorg och en med inriktning Funktionshinderområdet.

Omfattning: 50 yh-poäng
Studietakt: 50% (halvfart)
Utbildningstid: 14 sep 2020 – 31 jan 2021
Studieorter: Linköping (äldreomsorg),  Eskilstuna (funktionshinderområdet)
Ansökan: 22 juni – 2 aug 2020

Läs mer om utbildningen ››

Ansökan öppen 22 juni – 2 augusti 2020

Till ansökan Välfärdsteknik - inriktning Funktionshinderområdet, Eskilstuna ›› Till ansökan Välfärdsteknik - inriktning äldreomsorg, Linköping ››

Kontakta KUI Yrkeshögskola

08-522 506 80
yrkeshogskola@kui.se