Ansökan Stockholm – tekniska problem söndag kväll 7 juni

Om du försökte ansöka till komvux Stockholm sent söndag kväll 7 juni och misslyckades på grund av tekniska problem är du välkommen att kontakta Stockholm Vuxenutbildningscentrum. Tänk på att beskriva ditt ärende tydligt om du kontaktar dem via e-post. Om ditt ärende är av personlig karaktär, ange gärna personnummer så att de kan hantera ditt ärende snabbare.

Vuxenutbildningscentrum Stockholm
Mail: support.vux.amf@edu.stockholm.se
Telefon 08-508 35 400

https://vuxenutbildning.stockholm/vuxenutbildningscentrum/