Ansökan till Yh-utbildningen Specialistundersköterska är förlängd till 30/9

Specialistundersköterska – Mest sjuka äldre och palliativ vård

Kommande start: 2017-09-04
Sista ansökan är förlängd: 2017-09-30
Ort: Distans med fysiska träffar i Linköping
Omfattning: Halvtid 200 poäng (halvtid är 2,5 p/vecka)

Utbildningen leder till specialistkompetens inom omvårdnad av de mest sjuka äldre och palliativ vård och ger dig kompetens och färdighet att möta det behov av avancerad omvårdnad som finns i dagens äldreomsorg.

Utbildningen ger även kompetens och färdighet i att handleda kollegor för en kvalitetssäkrad vård och omsorg. Kurs inom IT och dokumentation ingår liksom Lärande i arbetslivet (LIA). Du kommer också genomföra ett individuellt examensarbete.

Utbildningen har en studerandeavgift på 40 000 kr. Utbildningen är studiemedelsberättigad från CSN. Du kan även söka merkostnadslån hos CSN.

Läs mer ››