Arvidsjaurs kommun – Rehabiliterande förhållningssätt äldre

KompetensUtvecklingsInstitutet har fått i uppdrag av Arvidsjaur kommun att genomföra utbildningen Rehabiliterande förhållningssätt för personal som arbetar inom vård och omsorg.

Utbildningen omfattar 1,5 dag och innehåller föreläsning blandat med reflektioner, dialoger och erfarenhetsutbyte.

Denna utbildning ger ökad kunskap om rehabilitering och aktivering i den äldres vardag och om vikten av meningsfullhet, självständighet, motivation, bemötande och delaktighet.

Läs om liknande koncept ››

Är du intresserad av denna utbildning? Kontakta oss.

Telefon: 08-522 506 90
E-post: info@kui.se
Webb: Skicka förfrågan via webbformulär ››